Skip to content

Ziņojums//Wind4Bio: par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu vēja enerģijas projektos

Ziņojums sniedz ieskatu labajās praksēs, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos vēja enerģijas projektos. Tajā aplūkoti labas prakses piemēri piecās galvenajās jomās:  

  • iesaiste plānošanas un atļauju piešķiršanas procesā;  
  • kopienu iniciatīvas bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un vietējo ekosistēmu saglabāšanai,  
  • izpratnes veidošanas un komunikācijas stratēģijas,  
  • sadarbības mehānismi un forumi vietējās kopienas konsultācijām un vienprātības veidošanai,  
  • līdzdalīga finanšu plānošana.  

Apkopojot veiksmīgu gadījumu izpēti un ekspertu rekomendācijas, šis ziņojumus sniedz ieteikumus gan politikas veidotājiem, gan projektu plānotājiem. To īstenošana var palielināt vēja enerģijas projektu sociālo akceptu, veicināt vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Pētījuma mērķis ir attīstīt holistisku un iekļaujošu pieeju vēja enerģijai, kas atbilst kopienas vajadzībām un efektīvi veicina pilsonisko iesaistīšanos vēja parku negatīvās ietekmes mazināšanā. 

Vēja enerģija ir būtiska sastāvdaļa ES pārejā uz ilgtspējīgāku un zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmu. Eiropas Savienība ir noteikusi vērienīgus klimata un enerģētikas mērķus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru savā enerģijas kombinācijā. Vēja turbīnas ražo tīru, atjaunojamu enerģiju, neiztērējot vērtīgos resursus un neizdalot kaitīgus piesārņotājus. Tomēr bez sabiedrības akcepta vēja parku potenciālu nevar pilnībā realizēt. Šobrīd sabiedrībā valda bažas par vēja enerģijas projektu attīstību Wind4Bio projekta partnervalstīs (Polijā, Grieķijā, Latvijā), jo pilsoniskās sabiedrības pārstāvji bieži vien iebilst pret topošiem vēja enerģijas projektiem. 

Projekta Wind4Bio mērķis ir novērst galveno šķērsli, kas kavē vēja parku attīstību sadarbības reģionos: plašas sabiedrības pretestību vēja parkiem, galvenokārt tāpēc, ka ir bažas par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ko rada vēja turbīnu uzstādīšana, darbība un demontāža. Projektā tiek izmantota holistiska pieeja, kas aptver dažādas mērķa grupas, iekļaujot valsts iestādes, pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, kas darbojas vēja enerģijas projektos.  

 
Par iepriekšējām projekta aktivitātēm plašāka informācija Wind4Bio pavasara ziņu lapā
 
Projekta kontaktpersona: Līga Krastiņa (liga.krastina@zalabriviba.lv)

Foto: Yiqun Tang on Unsplash

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *