Skip to content

Ziņojums// Kā Eiropā uzlabot enerģijas iegūšanu no PV saules paneļiem uz jumtiem

Eiropas klimata rīcības tīkls* (Climate Action Network Europe – CAN Europe) ar tā dalīborganizācijām 11 dalībvalstīs (Bulgārija, Francija,Vācija, Grieķija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Rumānija, Zviedrija un Spānija), sagatavojis ziņojumu par  fotovoltāžas (turpmāk PV)  saules paneļiem  uz dzīvojamo ēku  jumtiem (ietverot gan individuālo, gan kolektīvo pašpatēriņu). Ziņojumā atspoguļots, ka joprojām pastāv ievērojami šķēršļi valstu līmenī, kuri kavē PV saules paneļu lielāku ieviešanu uz jumtiem, un daudzām dalībvalstīm joprojām trūkst pareiza tiesiskā regulējuma un vides stimulēšanai.

Ziņojums angļu valodā pieejams šeit

PV saules paneļiem uz jumtiem ir milzīgs potenciāls, jo iekārtas var ātri uzbūvēt, dodot iespēju mājsaimniecībām no enerģijas patērētājiem kļūt  par “pašražotājiem” (prosumers), kuri kontrolē elektroenerģijas ražošanu un padarīt viņus par aktīviem dalībniekiem atjaunojamās enerģijas pārejas procesā. Jāņem vērā arī, ka ieguldījumi saules enerģijas nozarē rada visvairāk darba vietu uz miljonu eiro kapitālieguldījuma un tos var ieviest īsā laikā, jo īpaši uz jumtiem. Papildus milzīgajiem ieguldījumiem mājsaimniecībās – no zemākiem enerģijas rēķiniem līdz tīrai un pieejamai enerģijai –  saules paneļu sistēmas uz jumtiem nekonkurē ar zemes izmantošanu, un to integrācija elektroenerģijas sistēmā ir samērā viegla, jo tās atrodas tuvu patēriņa punktam.

Ziņojumā un valstu profilos, kas tajā aprakstīti, pievērsta uzmanība juridiskiem, administratīviem un atbalsta pasākumiem, neņemot vērā citus tehniskus aspektus, piemēram, saules enerģijas sistēmu integrēšanu ar baterijām.

Ziņojumā atradīsiet informāciju 6 galvenajās tēmās: 

  • pārvaldības jautājumiem;
  •  veicināšanas pasākumiem: atbalsta shēmām, nodokļiem un subsīdijām;
  • atļauju izsniegšanu un administratīvajām procedūrām;
  • enerģijas dalīšanu un kolektīvo pašpatēriņu;
  •  enerģētikas kopienām; 
  • papildu pasākumiem, lai atbalstītu saules enerģijas sistēmas jumta izstrādi, piemēram, izpratnes veidošanas kampaņas, mācību programmas.

Ziņojumā salīdzinošā aspektā ir analizēta pieejamā informācija par situāciju Latvijā, kas kopumā novērtēta viduvēji (6 ir augstākais un 1 zemākais vērtējums). Nepietiekamā līmenī atzīti pārvaldības (2), stimulu (3), atļauju izsniegšanu un administratīvās procedūras (2). Enerģijas dalīšanas un kolektīvo pašpatēriņš novērtēts kā slikts (1), tā pat kā enerģētikas kopienu situācija (1).  

Interaktīva karte, kurā iespējams uzzināt vairāk par valstīm, pieejama šeit.

  

Jāuzsver, ka ES dalībvalstīs ir vajadzīga daudz spēcīgāka apņemšanās attiecībā uz  enerģijas iegūšanu no PV saules paneļiem.  Nevienai ES dalībvalstij nav pilnīgas atbilstošas politikas, lai nodrošinātu nepieciešamo saules enerģijas un vēja enerģijas izmantošanu nākamajos desmit gados un pēc tam. Tika pierādīts, ka šķēršļi, kas saistīti ar administratīviem procesiem, kā arī politiskajiem un ekonomiskajiem ietvariem, kavē šī jautājumu attīstību Eiropā. Ir svarīgi nacionālo valstu līmenī noteikt un pārvarēt šķēršļus, un iedrošinātu  daudz vairāk izmantot jumtus PV saules paneļiem. Ir arī jāizvērtē labā un sliktā prakse, nosakot galvenos panākumu faktoruspareizu tiesisko regulējumu izstrādei

 

Kas ir Eiropas klimata rīcības tīkls?   

Climate Action Netwrok Europe – CAN Europe ir lielākā Eiropas koalīcija, kas nodarbojas ar klimata un enerģētikas jautājumiem. Tajā ietilpst  vairāk nekā 140 dalīborganizācijas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, pārstāvot vairāk nekā 44 miljonus iedzīvotāju. Tā strādā, lai novērstu bīstamās klimata pārmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu klimata un enerģētikas politiku Eiropā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *