Skip to content

Zaļā brīvība sadarbībā ar CEE Bankwatch Network sagatavoja Latvijas Teritoriālā taisnīgas pārkārtošanās plāna novērtējumu. 

Latvija no Taisnīgas pārkārtošanās fonda kopumā saņems 191,6 miljonus eiro. Taisnīgas pārkārtošanās fonda mērķis ir palīdzēt pārkārtoties virzībā uz klimatneitralitāti reģioniem, kas ir ekonomiski visvairāk atkarīgi no fosilo kurināmo ieguves industrijas. Iemesls Latvijas iekļaušanai starp valstīm ar taisnīgas pārkārtošanās reģioniem ir kūdras rūpniecība. 12 % no Latvijas kopējām emisijām (ieskaitot netiešās emisijas) 2020. gadā radās no zemes izmantošanas, kas saistīta ar kūdras ieguvi.

Teritoriālajā taisnīgas pārkārtošanās plānā, kas nosaka, kā šī nauda tiks tērēta, ir iekļauti tiešām labi pasākumi, kas veicinās SEG emisiju samazināšanu un varētu palīdzēt iedzīvotājiem šajā procesā – atbalsts kūdras katlu nomaiņai uz atjaunīgajiem risinājumiem, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, elektroauto iegāde pašvaldībām, atbalsts darbinieku prasmju uzlabošanai/kvalifikācijas maiņa un citi.

Taču, attiecībā tieši uz kūdras nozari, šī ir garām palaista iespēja, jo kūdras ieguves sektoru šis plāns neplāno pārveidot vai arī pat apsvērt pārveidošanas iespējas. Mežsaimniecības un kūdras nozaru ekonomiskās intereses dominē pār bioloģiskās daudzveidības un klimata mērķiem.

Plāns ir koncentrēts ap kūdras izmantošanas pārtraukšanu enerģētikā, taču kūdra jau šobrīd enerģētikā tiek izmantota pavisam niecīgos apmēros. Kūdras izmantošana enerģētikā veido tikai 0,5% no visa kūdras patēriņa. Pārējie 99,5% tiek izmantoti lauksaimniecībai, dārzkopībai un mežsaimniecībai, un tas plānā diemžēl vispār netiek apskatīts klimatneitralitātes kontekstā.

Turklāt investīciju plāni un pasākumi ir balstīti uz pētījumu datiem, kas to būtisko ierobežojumu dēļ nav izmantojami politikas plānošanā.

Plāns ietver arī iespējamu “piesārņotājs maksā” principa pārkāpumu.

Ar pilnu novērtējuma tekstu, 6 lpp, (angļu valodā) var iepazīties šeit.

Ziņojums sagatavots ar projekta LIFE RegENERate: Reģionu mobilizēšana enerģētikas pārkārtošanai un transformējošiem NEKP ietvaros, un ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Kontaktpersona: Maksis Apinis, maksis@zalabriviba.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *