Skip to content

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „Biedrības „Zaļā brīvība” darbības stiprināšana reģionos un interešu aizstāvībā”

Norises laiks: 2021.gada janvāris – 2021.gada novembris

Projekta izmaksas: 27627,46 EUR

Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersona: Liene Klementjeva, liene@zalabriviba.lv

Projekta mērķis: veidot līdzsvarotu pilsoniskās sabiedrības izpratni, interesi un līdzdalību vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvībā, veicinot biedrības “Zaļā brīvība” kapacitātes stiprināšanu reģionos.

Projekta mērķa grupa: biedrības biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī vides organizāciju biedri un aktīvisti Latvijas reģionos un Rīgā.

Projektā īstenojam aktivitātes: biedrības kapacitātes, pilsoniskās līdzdalības, interešu aizstāvības, sadarbības stiprināšanai.

Biedrības kapacitātes stiprināšana: 

 • Biedru, darbinieku, reģionālo organizāciju un brīvprātīgo kapacitātes stiprināšanas tiešsaistes semināri:
  • 2021. gada 3. jūnijs, plkst. 16.00-18.00, ICT prasmes attālinātam darbam un sadarbībai – biedrības intranet un citu koprades rīku koplietošanai.
  • 2021.gada 15. jūnijs, plkst. 16.00-18.00, Komunikācijas prasmes sociālajos medijos: kā veiksmīgāk komunicēt sociālajos medijos, īstenojot kampaņu “Zaļš un atbildīgs”.
  • 2021.gada 6. oktobris, plkst.  16.00-18.00, Interešu aizstāvības prasmes: kā apzināt aktuālākos interešu aizstāvības virzienus un vajadzības, veidot interešu aizstāvības plānu, un veikt interešu aizstāvību. Semināra prezentācija.
  • 2021.gada 15. oktobris, plkst. 16.00-18.00, Finansējuma un atbalsta piesaiste no privātā sektora un indivīdiem – finansējuma un atbalsta piesaistei no privātā sektora un indivīdiem.
  • 2021.gada  28. oktobris, plkst. 16.00-18.00, Brīvprātīgo un praktikantu mentordarbība: kā sadarboties, dot padomus, aicināt līdzdarboties.
  • 2021.gada 15.oktobris, Darba vides pielāgošana elastīgam un mobilam darbošanās stilam – seminārs Kopstrādes un komunikācijas metodes – izkliedētais ekoofiss.
 • Brīvprātīgo piesaiste un līdzdalības vadīšana – pieteikšanās forma, izvērtējuma forma, vadlīnijas brīvprātīgajiem par iesaistīšanos biedrības darbības jomās LV un EN, atvērtie pasākumi par iespējām iepazīt biedrības darbību un brīvprātīgās iesaistes iespējas
 • Praktikantu jeb internu piesaiste un darba vadīšana – pieteikšanās forma, izvērtējuma forma, vadlīnijas praktikantiem jeb interniem par praksi biedrībā LV un ENG, apraksts par biedrību kā ēnu devēju piereģistrēts portālā www.enudiena.lv, vadlīnijas ēnu dienas nodrošināšanai biedrībā
 • Aktīvo biedru datubāze un sadarbībā ieinteresēto reģionālo organizāciju datubāze.

Biedrības interešu aizstāvības stiprināšana:

 • Līdzdalība interešu aizstāvībā vides aizsardzības jomā – sagatavotie atzinumi un līdzdalība publiskos pasākumos vai apspriedēs,
 • Vajadzību apzināšana interešu aizstāvībai reģionos – aptauja par interešu aizstāvību reģionos vides jomā un vadlīnijas par interešu aizstāvību reģionos, kas balstās uz reģionālo vides aizsardzības un vides izglītības organizāciju pārstāvju aptauju par viņu vajadzībām,
 • 2021.gada 25.maijā, plkst.16.00-18.00, tiešsaistes seminārs vides organizāciju kopīgai stratēģiskai darbībai interešu aizstāvības jomā – vadlīnijas vides nevalstisko organizāciju sadarbībai interešu aizstāvībā.

Biedrības pilsoniskās līdzdalības stiprināšana:

 • Pieredzes apmaiņas semināri reģionālo organizāciju pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem – vadlīnijas turpmākai informācijas, resursu apmaiņai un kopīgu iniciatīvu īstenošanai reģionos,
 • Kampaņa “Zaļš un atbildīgs” biedru, darbinieku, brīvprātīgo un reģionālo organizāciju sadarbības stiprināšanai – informatīvie vizuālie materiāli (plakāti, infografikas, video), norises periods: septembris-oktobris.

Biedrības sadarbības stiprināšana:

Sabiedrības Integrācijas Fonds Kultūras ministrija