Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “Biedrības “Zaļā brīvība” darbības stiprināšana reģionos un interešu aizstāvībā  

Norises laiks: 2021.gada janvāris – 2021.gada novembris 

Projekta izmaksas: 27627,46 EUR 

Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

Kontaktpersona: Lilija Apine 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veidot līdzsvarotu pilsoniskās sabiedrības izpratni, interesi un līdzdalību vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvībā, veicinot biedrības “Zaļā brīvība” kapacitātes stiprināšanu reģionos. Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī vides organizāciju biedri un aktīvisti Latvijas reģionos un Rīgā. 

Projektā ir plānotas aktivitātes vides organizāciju un sabiedrības aktīvistu izpratnes veicināšanai par aktuālākajām ilgtspējīgas attīstības valsts un ES politiskajām prioritātēm, vides organizāciju kapacitātes un veiktspējas palielināšana interešu aizstāvībā, priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādē, līdzdalībā rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.  

Projektā tiks veicināta vides organizāciju un sabiedrisko aktīvistu savstarpējās sadarbības, brīvprātīgo darba un iedzīvotāju iesaistes NVO koordinēšana reģionālajā un valsts līmenī. NVO un iedzīvotāju savstarpējā sadarbība tiks veicināta organizējot pasākumus par biedrības “Zaļā brīvība” ekspertīzes tēmām sarunu vai citos festivālos, kas notiek dažādās pilsētās Latvijā vai tiešsaistē. 

Sabiedrības Integrācijas Fonds Kultūras ministrija

Lapu 17, Rīga, LV 1002