Skip to content

Vides nodokļu novērtējums

Projekts „Latvijas Vides nodokļu efektivitātes novērtējums atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu efektivitātes politikas kontekstā” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.LVAF

Tā mērķis ir veikt Latvijā vides politikā pielietoto nodokļu efektivitātes novērtējumu atbilstoši OECD vadlīnijām un rekomendācijām un izvērtēt vides jomā izmantoto nodokļu iespējamo attīstību kontekstā ar ES aprites ekonomikas un ekonomikas zaļināšanas prasībām.

Projekta laikā tika veikts:

  • sākotnējais novērtējums un sagatavots sākotnējais ziņojums Latvijai veikt detālu ar vides aizsardzības mērķu un atbilstošo prasību ieviešanu saistītās nodokļu sistēmas efektivitātes un administratīvās ieviešanas novērtējumu atbilstoši OECD prasībām prezentēšanai WPRPW sanāksmē 2.jūlijā;
  • detāls novērtējums un sagatavots gala ziņojums angļu un kopsavilkums latviešu un angļu valodās atbilstoši OECD prasībām iesniegšanai OECD Vides politikas komitejā;
  • novērtējums un sagatavots gala ziņojums (Angļu val.) par Latvijas vides jomā pielietoto nodokļu efektivitāti un izvērtējumu vides jomā izmantoto nodokļu iespējamo attīstību kontekstā ar ES aprites ekonomikas un ekonomikas zaļināšanas prasībām
  • divi ekspetru semināri minēto ziņojumu apspriešanai.