Skip to content

Vēja un saules enerģijas integrācija Latvijas energosistēmā

Projekta mērķis: 

Virzīt enerģētikas politiku pretim ilgtermiņa klimatneitralitātes mērķiem un mobilizēt rīcībpolitikas, kas palielina atjaunīgo energoresursu un tīrās elektroenerģijas īpatsvaru, veicinot vēja un saules enerģijas izmantošanu, kā arī stiprina pašvaldību, sabiedrisku organizāciju un kopienu kapacitāti atjaunīgās enerģijas projektu attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

  • Atjaunīgo energoresursu projektu, īpaši iekšzemes un jūras vēja parku, attīstības monitorēšana
  • Sadarbība ar pašvaldībām, panākot lielāku iesaisti atjaunīgo energoresursu projektu ieceru īstenošanā un plānošanā
  • Atbalsts kopienu virzītiem saules un vēja enerģijas projektiem

Norises laiks: 01.11.2021. – 31.10.2022.

Projekta izmaksas: 68 360 EUR

Finansētājs: European Climate Foundation

Kontaktpersona: Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv