Skip to content

Sociālā un solidaritātes ekonomika

Eiropas gads attīstībai Zaļajā brīvībā ir nozīmīgs arī ar Eiropas Komisijas programmas EuropeAid (uzsaukuma numurs EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI) līdzfinansēto projektu Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk (SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond, DCI-NSAED/2014/352-248).


Projekta aktivitātes 

Mācību semināri

Seminārus organizējām ar mērķi veicināt izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku, uzzināt kopīgās pieredzes un labos piemērus Latvijā un pasaulē.

“Kad uzņēmējdarbībā nauda nav noteicošā? Sociālās un solidaritātes ekonomikas vietējie un globālie risinājumi” (13. septembris, 2016)

 

Pieredzes stāstu turneja

No 21. līdz 26. oktobrim (2017) projekta ietvaros notika globālo dienvidu valstu pieredzes stāstu turneju par solidaritātes ekonomiku. Stāstu turnejas mērķis bija veicināt sabiedrības un ekspertu izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku, uzklausot Malaizijas sociālās uzņēmējdarbības pieredzes stāstus un diskutējot par to, kā uz solidaritātes vērtībām balstīta saimnieciskā darbība sasaista personīgo labklājību ar kopienas attīstību, vides saglabāšanu, aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību gan vietējā mērogā, gan pasaulē kopumā. Ar savu pieredzi dalījās ekspertes Žuņe Taņa (Jun-E -Tan) un Velīna Džefrija Džehoma (Welyne Jeffrey Jehom).

Aicinājums iesaistīties (oktobris, 2016)

Raksts par notikušo pieredzes stāstu turneju (30. oktobris, 2016)

Raksts par sociālo un solidaritātes ekonomiku (izmantojot notikušās pieredzes stāstu turnejas piemērus) (9. novembris, 2016)

 

EkoFilmu nedēļa

No 7.  līdz 11. maijam (2017) projekta ietvaros Rīgā notika “EkoFilmu nedēļa”. Nedēļas ietvaros tika demonstrētas filmas, kas paver plašāku skatījumu uz ekoloģijas, “zaļā” dzīvesveida un ilgtspējīgas ekonomikas izpratni, kā arī notika diskusijas ar vides un ekonomikas ekspertiem un alternatīvās ekonomikas praktiķiem. “EkoFilmu nedēļu” atklāja Marka de la Manardjēra un Natanēla Kostes dokumentālā filma “Jēgas meklējumi” 19.00 kinoteātrī “K. Suns”. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, filmas tika demonstrētas dažādos kinoteātros. Savukārt visu aprīli “Zaļā brīvība” pavadīja reģionālajā “EkoFilmu dienu” tūrē, kuras ietvaros tika demonstrētas filmas un notika diskusijas trīs dažādās pilsētās –  Rēzeknē, Jelgavā un Liepājā.

Preses relīze par EkoFilmu dienām (10. aprīlis, 2017)

Preses relīze par EkoFilmu nedēļu (10. maijs, 2017)

“EkoFilmu nedēļas” atklāšana  kinoteātrī “K. Suns” ar filmu “Jēgas meklējumi” (8. maijs, 2017)

 “Kino Bize” sadarbībā ar festivālu “Give & Get” rādījām filmu “Pārmaiņas 2.0” (9. maijs, 2017)

Trešais “EkoFilmu nedēļas” pasākums notika Kaņepes Kultūras centrā, tajā tika demonstrēta filma “Igauņu ciemats Ganā” (10. maijs, 2017)

“EkoFilmu nedēļu” noslēdzās  kinoteātrī “K.Suns” –  tajā varēja noskatīties filmu “Atkritumkulinārija” (11. maijs, 2017)

 

Tīklošanās semināri

Kā vietējā sociālā uzņēmējdarbība tuvinās attīstības sadarbībai? Kā palīdzēt vietējām pašvaldībām attīstīt sociālo uzņēmējdarbību? Kā mūsu darbība ietekmē globālos un vietējās kopienas mērķus? Ar šiem jautājumiem Sociālās un solidaritātes projektā uzsākām tā otro darbības jomu – kompetenču pilnveide sociālajā uzņēmējdarbībā un attīstības sadarbībā iesaistītajām pusēm par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu.

Tīklošanās seminārs (7. decembris, 2015)

Iesaistīšanās Permakultūras festivāla organizēšanā (11.- 13. augusts, 2017)

 

SUSY_kerra

Uz dialogu orientēti semināri

Pasākumos aplūkojām sociālās uzņēmējdarbības, alternatīvo ekonomikas pieeju un attīstības sadarbības mijiedarbību un meklējām atbildes uz jautājumiem: Kādā veidā šīs jomas ir un var būt praktiski saistītas? Kā tās var palīdzēt mazināt nabadzību un risināt citas globālas problēmas? Kādi ir Latvijas un pasaules labākie piemēri, kas to parāda?

Ekonomikas un globālie izaicinājumi – kādas ir alternatīvas? (21. aprīlis, 2016)

“Pieredzes tirdziņš” par solidaritātes ekonomiku (12. maijs, 2016)


Interešu aizstāvība

SUSY_mouse

Interešu aizstāvība par sociālās un solidaritātes ekonomiku ir projekta trešā darbības joma. To īstenojot, apmeklējam Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes, kur tiek izstrādāts Sociālās uzņēmējdarbības likums. Iepazīsties ar mūsu viedokli Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādi:

SUSY par sociālās uzņēmējdarbības likuma virzību Latvijā

SUSY par mērķa definējumiem topošajā Sociālās uzņēmējdarbības likumā Latvijā


Sociālās un solidaritātes ekonomikas pieredžu virtuālā karte

SUSY_world

Sociālās un solidaritātes ekonomikas pieredžu kartēšana ir projekta ceturtā darbības joma. To veicam kopā ar visiem projekta partneriem un veidojam virtuālu karti, kurā varēsim sameklēt ar sociālo un solidaritātes ekonomiku saistīto Eiropas labās prakses pieredzi. Ar sociālo un solidaritātes ekonomiku saistīto labās prakses pieredzi mēs saprotam jebkuru  formālu vai neformālu darbību, tai skaitā sociālo uzņēmējdarbību, kuras mērķis ir sociālas, kultūras un vides pārmaiņas dzīves kvalitātes uzlabošanai un nevienlīdzības mazināšanai vietējā kopienā.

Aicinām aktīvistus, organizācijas un sociālos uzņēmējus pieteikt savu pieredzi iekļaušanai virtuālajā kartē!


Pētniecība

baber

Pētniecība ir projekta pirmā darbības joma. Uz to balstās visas pārējās projekta aktivitātes. Iepazīsties ar pētījumu par sociālās un solidaritātes ekonomikas idejām sociālajā uzņēmējdarbībā Latvijā – ziņojums latviešu valodā un ziņojums angļu valodā. Izlasi projekta pētnieces Evijas Caunes pārdomas par projektu un veikto pētījumu.


Par projektu

SUSY_Logo_TurquoiseClaim_WhiteBackground

Te ir projekta vispārīgs apraksts latviešu valodā. Ieskaties projekta oficiālajā mājaslapā un izlasi informāciju par projektu un tā jaunumiem latviešu un angļu valodā. Lejupielādē un izlasi projekta bukletu. Te ir vāki izdales materiāliem, plakāts, roll-up stenda makets, maskota SUSY figūra.

Projekta informatīvos materiālus drukājam uz 100% otrreizējās pārstrādes eko papīra. To veic mūsu draugi – SIA Digitālā Pele no Ogres, kas arī mīl dzīvot zaļi! 

 

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #SUSY_project 

 

European_UnionProjektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība. Par materiāla saturu atbild tikai biedrība “Zaļā brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

 

EYD_motto_LV             ega