Skip to content

RegENERate

Nosaukums: RegENERate: Reģionu mobilizēšana enerģētikas pārkārtošanai un transformējošiem NEKP 

Norises laiks: 2021.gada 1. janvāris  – 2023.gada 31. decembris

Projekta izmaksas: 1 303 239 EUR, tostarp Zaļās brīvības budžets 139 925 EUR

Finansētājs: LIFE Programme

Kontaktpersona: Dana Lūse, dana.luse@bankwatch.org

Projekta mērķis:

Veicināt Centrālās un Austrumeiropas valstu ieguldījumu ES centienos sasniegt neto nulles emisiju nākotni. Projekts sniegs pienesumu ambiciozāku un efektīvāku klimata un enerģijas politiku veidošanā, ko pamato ilgtermiņa apņemšanās pārtraukt fosilā kurināmā izmantošanu, uzlabot energoefektivitāti un veicināt atjaunīgo enerģiju.

Projekta mērķa grupa: politikas veidotāji, pašvaldības, vides organizācijas

Projektā īstenojamās aktivitātes:

Projekts turpinās Bankwatch Network līdzšinējo darbu attiecībā uz taisnīgu pārkārtošanos un energosistēmas pārkārtošanu. Tas padziļinās iepriekšējo sadarbību ar iesaistītajām pusēs, lai proaktīvi līdzdarbotos pārvaldības instrumentu attīstībā un nodrošinātu finanšu līdzekļus Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NEKP) īstenošanai nacionālā un vietējā līmenī. Pieeja NEKP integrācijai vietējā plānošanā tiks tālāk attīstīta, lai piedāvātu metodoloģiju klimata mērķu integrācijai sabiedrības virzītā procesā. Sadarbībai būs noteicošā loma projekta mērķu sasniegšanā.

Partneri: CEE Bankwatch Network organizācijas Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā

Projekta mājaslapa: 

RegENERate: Mobilising Regions for Energetic Re-development and Transformative NECPs

 

Cover Photo by Tom Fisk from Pexels