Skip to content

Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai

Apraksts īsumā: Projekts balstās nepieciešamībā uzlabot Eiropas finanšu iestāžu īstenoto ieguldījumu pieeju un pielietotos instrumentus NextGenerationEU atveseļošanas paketes kontekstā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņiem būtu iespējas panākt taisnīgu un ilgtspējīgu atveseļošanos no COVID-19 krīzes,  vienlaikus sniedzot ieguldījumu klimata, enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā, kas padarītu ES par pirmo klimatneitrālo reģionu 2050.gadā.

Norises laiks: 2022. gada oktobris – 2024.gada marts

Projekta budžets: 38 212,50 EUR

Finansētājs: Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Kontaktpersona: Vaters Kinna, valters@zalabriviba.lv

Mērķis: Projekta dalībnieki  izstrādās jaunu partnerības un sabiedrības iesaistīšanas pieeju un metodes. Projekts palielinās iedzīvotāju un interešu pārstāvības organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā par NextGenerationEU fondu izlietojumu, lai nodrošinātu, ka atveseļošanas projekti tiek īstenoti tādā veidā, kas dod pozitīvu ieguldījumu sabiedrībai un videi, ar īpašu skatījumu uz dzimumu līdztiesības jautājumu un aprūpes ekonomiku.

Aktivitātes:

  • Dažādi pasākumi iedzīvotājiem, aktīvistiem, interešu aizstāvības organizācijām un medijiem par sabiedrības līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām Latvijas virzībā uz Zaļo kursu.
  • Virtuālu tūru (dokumentālo filmu) izveide un pasākumu organizēšana ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu starp ES pilsoņiem par iedzīvotāju pieredzi un veiktajiem pētījumiem, kas definē un analizē to, kādi ieguldījumi var tikt uzskatīti par ilgtspējīgiem, taisnīgiem, iekļaujošiem un pārveidojošiem.

Partneri: CEE Bankwatch Network, Counter Balance (Itālija), Debt Observatory in Globalisation (ODG) (Spānija), National Society of Conservationists (Ungārija), Polish Green Network (Polija), Association Za Zemiata (Bulgārija), Zaļā brīvība (Latvija), Estonian Green Movement-FoE (Igaunija)