Skip to content

Pietiekamības pasākumu integrēšana ilgtspējīgas enerģijas scenāriju modelēšanā

Zaļā brīvība (LV) kopā ar Olborgas universitāti, INFORSE Europe (DK) un Lietuvas Enerģētikas institūtu īsteno projektu “Pietiekamības pasākumu integrēšana ilgtspējīgas enerģijas scenāriju modelēšanā” (Integrating energy sufficiency into modelling of sustainable energy scenarios). Šajā projektā tiks pētīts, kā Ziemeļvalstis un Baltijas valstis var izstrādāt labākus un plašākus enerģijas scenārijus, kas ņem vērā ne tikai energoefektivitātes pasākumus un pārslēgšanos uz atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī uz pieprasījuma samazināšanu vērstus pasākumus.

Analizējot ilgtspējīgas enerģijas scenārijus, bieži tiek vērtēti tikai piedāvājuma puses pasākumi. Tāpēc šis projekts cenšas šajos scenārijos iekļaut arī pieprasījuma pusi. Projekta uzdevums ir izstrādāt modificētus enerģijas scenārijus, tajos uzsverot pietiekamības, efektivitātes un atjaunojamās enerģijas komplimentaritāti. Projektā paredzēts veicināt politisko dialogu, vērtējot šo dažādo pasākumu sabiedrisko pieņemamību.

The main results of the project are in the Project’s reports:

Cik daudz enerģijas ir pietiekami? Diskusijas atziņas

Projektu atbalsta Nordic Energy Research.