Mode un vide – kā tas skar mani?

Katrā ciklā tiks publicēti video, audio un vizuāli materiāli, iesaistot ekspertus, kā arī jauniešu auditorijā populārus viedokļu ietekmētājus – projekta vēstniekus. Tāpat katrā ciklā ar uzdevumu un konkursu palīdzību tiks iesaistīti tiešās un netiešās auditorijas pārstāvji, ļaujot nostiprināt izglītojošajā akcijā iegūtās zināšanas un dodot pamatu paradumu maiņai apģērbu patēriņā un izmantošanā.

Norises laiks: 2020.gada oktobris – 2021.gada jūnijs

Projekta izmaksas: 34 528 EUR

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvijas Zaļais punkts

Kontaktpersona: Santa Krastiņa

Projekta mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par apģērbu ražošanas industriju, tajā izmantoto dabas kapitālu un virzību uz aprites ekonomiku, lai veicinātu jauniešu paradumu maiņu ikdienas dzīvē. 

Projekta centrā ir izglītojoša akcija, īstenota piecos etapos, kas iezīmēs apģērba dzīves ciklu, katrā no tiem padziļināti apskatot ietekmes uz vidi, cilvēku un ekonomiku. Pirmais etaps būs izejvielu iegūšana, pārejot pie apģērba dizaina, ražošanas, un noslēdzot ar patēriņa tendencēm un pēc-patēriņu/ pārstrādi. Izglītojošo akciju ievadīs animēta ilustrācija, ieskicējot visu apģērba dzīves ciklu, saistību ar dabas kapitāla izmantošanu un aprites ekonomiku. 

 

Lapu 17, Rīga, LV 1002