Projekts “Mantots apģērbs ir vērtība: lietotu un ilglaicīgi izmantotu apģērbu popularizēšana Latvijas sabiedrībā”

Norises laiks: 2019.gada septembris – decembris

Projekta izmaksas: 9607 EUR

Finansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvijas Zaļais punkts, Eco Baltia VIDE

Kontaktpersona: Dace Akule (dace.akule@gmail.com)

Projekta centrā ir foto stāstu konkurss sociālajos tīklos Facebook un Instagram, kur iedzīvotāji tiks aicināti dalīties ar saviem stāstiem par mantotiem un ilgi izmantotiem apģērbiem savās garderobēs. Tādējādi tiks popularizēta lietotu apģērbu izmantošana un apģērbu ilglaicīgu izmantošana Latvijas sabiedrībā kā viens no elementiem, lai stiprinātu aprites ekonomiku tekstila industrijā un atbildīgu vides un dabas resursu izmantošanu.

Konkursa popularizēšanai tiks rīkoti pasākumi iepirkšanās centros Valmierā un Daugavpilī, atklājot biedrības “Zero Waste Latvija” foto izstādi par lietotu apģērbu izmantošanu. Konkursa noslēgumā tiks rīkots pasākums iepirkšanās centrā Rīga Plaza, apbalvojot konkursa uzvarētājus ar balvām, kā arī rīkojot diskusiju par Latvijas sabiedrības apģērbu iegādes un lietošanas paradumiem, tai skaitā lietotu un ilgi izmantotu apģērbu lietošanu. Konkursa dalībnieku stāsti tiks apkopoti un publicēti sociālo mediju galerijās.

Projektā izvēlētā tēma ir saistīta ar daļā sabiedrības valdošo stigmu par lietotu apģērbu izmantošanu un ilglaicīgu apģērbu izmantošanu, kas tiek saistīta vai nu ar nabadzību vai modes industrijas normu “pārkāpumiem”. Šīs izpausmes atklājās arī 2018.gadā Zaļās brīvības īstenotajā projektā ar LVAF atbalstu “Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi”, kur diskusijās Liepājā, Rēzeknē un Rīgā dalībnieki uzsvēra lietotu apģērbu izmantošanas stigmu, īpaši jauniešos, kā arī vēlmi iekļauties sociālajās normās, sekojot modes industrijas piedāvājumam, iepērkot arvien jaunus apģērbus, nevis ilglaicīgi izmantojot jau iegādātos.

Lapu 17, Rīga, LV 1002