Skip to content

FULFILL

Nosaukums: FULFILL: Fundamentāla dekarbonizācija ar enerģijas pietiekamību un dzīvesveida pārmaiņām

Norises laiks: 2021.gada 1. oktobris – 2024.gada 31. septembris

Projekta izmaksas: 3 210 085 EUR, tostarp Zaļās brīvības budžets 118 875 EUR

Finansētājs: Horizon 2020

Kontaktpersona: Jānis Brizga, janis@zalabriviba.lv

Projekts mājaslapa: http://fulfill-sufficiency.eu/ 

Projekta mērķis:

FULFILL ir Horizon 2020 pētniecības projekts par pietiekamību (projekta pieteikums nr. 101003656). Projekta mērķis ir izpētīt dzīvesveida izmaiņu ietekmes uz vidi un iedzīvotāju iesaistīšanos Eiropas dekarbonizācijā un Parīzes nolīguma klimata mērķu sasniegšanā. Projektā pietiekamība tiek definēta kā sociālo, normatīvo un infrastruktūras apstākļu radīšana individuālās un kolektīvās prakses maiņai, lai samazinātu enerģijas pieprasījumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas un vienlaikus veicina sabiedrības labklājību. Pētījumā tiks analizēta sociālo normu un politikas izmaiņu savstarpējā saistība.

Projektā īstenojamās aktivitātes:

Projekta rezultāti ietvers padziļinātu pietiekamības dzīvesveida analīzi, ilgtspējīga dzīvesveida pārneses iespējas, efektīvas komunikācijas pieejas, politikas pasākumus, kas apspriesti daudzpusējās diskusijās. Projekta ietvaros rīcībpolitikas priekšlikumi tiks apspriesti ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu pilsoniskumu enerģētikas jomā, pamatojoties uz jauniem uzņēmējdarbības modeļiem un sociālajām inovācijām.

Partneri: Fraunhofer Institut, Vupertāles institūts, Accademia Europea di Bolzano, Association Negawatt, Politecnico di Milano, Starptautiskais ilgtspējīgas enerģijas tīkls Eiropā – INFORSE, biedrība “Zala Brīvība”