Skip to content

Towards a climate neutral EU

Nosaukums: Pretim klimatneitrālai ES: efektīvs ES fondu pielietojums | Towards a climate neutral EU: efficient allocation of EU funds

Norises laiks: 01.09.2021. līdz 31.12.2023.

Projekta izmaksas: 826.680,09 €, no kuriem 66.814,24 € Zaļās brīvības projekta budžets

Finansētājs: EUKI

Kontaktpersona: Dana Lūse, dana@zalabriviba.lv, Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv

Projekta mājaslapa: https://www.ceeweb.org/eufunds/ 

Projekta mērķis: Panākt, lai finanšu plūsmas atbilst virzībai uz zemu SEG emisiju un klimatnoturīgu attīstību saskaņā ar Parīzes nolīgumu.  Vairot finansējumu un uzlabot fiskālās politikas kvalitāti ES klimata rīcībai un Eiropas zaļā kursa īstenošanā, fokusējoties uz transformējošām rīcībām nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu labākā ES līdzekļu izlietojumā un informējot pilsonisko sabiedrību.

Projektā īstenojamās aktivitātes:

  1. Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ES fondu programmu un projektu novērtēšanā un rekomendāciju izstrāde to īstenošanai.
  2. Zināšanu pārnese par esošo situāciju nacionālā līmenī un izvērtējumu sagatavošana.
  3. Politikas rekomendāciju izstrāde un labās prakses piemēru izplatīšana par politikas reformām klimata jomā, veicot tiešu komunikāciju ar mērķauditoriju.
  4. Komunikācijas kampaņa,  lai uzlabotu visu iesaistīto pušu informētību.

Īstenotās aktivitātes

Partneri: CEEweb for Biodiversity, Clean Air Action Group (HU), European Environmental Bureau (EEB), Economic Policy Institute (BG), Centre for Transport and Energy (CZ), Green Liberty (LV), Focus Eco Center (RO), Umanotera (SI), Združenie Slatinka (SK), Institute for Sustainable Development Foundation (PL)