Skip to content

ClimACT

ClimACT projekta mērķis ir mudināt Eiropas, tai skaitā, Latvijas iedzīvotājus apzināties, kādas ir klimata pārmaiņu sekas un rīkoties, lai tās mazinātu. Klimata pārmaiņas ietekmē dažādus dzimumus dažādās pasaules valstīs atšķirīgi. Diemžēl visneaizsargātākā sabiedrības daļa, kas no klimata pārmaiņām cieš visvairāk, ir tieši sievietes un bērni attīstības valstīs. Klimata taisnīgums nepastāv, taču apzinoties un izprotot, kādēļ un kā rodas šī nevienlīdzība, ikviens var rīkoties, lai to mazinātu.

Projekta īstenošanas laikā plānots organizēt dažādus izglītojošus pasākumus, piedalīties vasaras festivālos, vadīt lekcijas skolām un radīt noderīgus materiālus par klimata nevienlīdzīgumu un cilvēku iespējošanu rīkoties. Tāpat arī projekta laikā tiks veidotas dokumentālas filmas un atvesti klimata pārmaiņu stāsti uz Latviju no citām valstīm, lai parādītu to, kā klimata pārmaiņas ietekmē cilvēkus citviet un kā cilvēkiem izdodas sadzīvot ar tām.

Norises laiks: 2020.gada augusts – 2024.gada jūlijs

Projekta izmaksas: 3 916 107 EUR

Finansētājs: Eiropas Savienība

Kontaktpersona: Ingrīda Strazdiņa, epasts: ingrida@zalabriviba.lv

Projektā piedalās 20 dažādas Eiropas organizācijas, tostarp “Zaļā brīvība”.

Projekta vietne – https://www.zalabriviba.lv/klimats-un-cilveki/