Skip to content

Biedrības “Zaļā brīvība” kapacitātes stiprināšana

Norises laiks: 01.06.2021.- 30.04.2022. Pagarināts līdz 31.08.2022.

Projekta budžets: 24 122.00 EUR 

Finansētājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonds

Kontaktpersona: Ariana Apine  

Mērķis: Stiprināt Zaļās brīvības un tās darbinieku zināšanas un kapacitāti darbā ar aprites ekonomikas un klimatneitralitātes jautājumiem, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, kā arī paplašināt Zaļās brīvības brīvprātīgo un atbalstītāju loku. 

Aktivitātes: 

Partneri: biedrība “Baltijas krasti”, Pasaules dabas fonds