Skip to content

Biedrības “Zaļā brīvība” kapacitātes stiprināšana

Norises laiks: 01.06.2021.- 30.04.2022. Pagarināts līdz 31.08.2022.

Projekta budžets: 24 122.00 EUR 

Finansētājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonds 

Kontaktpersona: Ariana Apine  

Mērķis: Stiprināt Zaļas brīvības un tās darbinieku zināšanas un kapacitāti darbā ar aprites ekonomikas un klimatneitralitātes jautājumiem, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, kā arī paplašināt Zaļās brīvības brīvprātīgo un atbalstītāju loku. 

Aktivitātes: 

  • Aprites ekonomika: 
  • ziņojums par labās prakses piemēriem, priekšlikumiem vides NVO iesaistei vides politikas ieviešanā un Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu pārtikas, tekstila un iepakojuma atkritumu samazināšanas, apsaimniekošanas un šķirošanas jomās; 
  • Klimatneitralitāte un pielāgošanās klimata pārmaiņām: 
  • materiālu pārskati par labās prakses piemēriem un to adaptāciju Lavijas apstākļiem, aktuālāko klimata atslēgas vārdu un terminu latviskošanu, priekšlikumiem vides NVO iesaistei vides politikas ieviešanā emisiju un atjaunīgās enerģijas jomās; 
  • Četru kopīgu pasākumu sagatavošana sadarbībā ar citām vides NVO par ES politikas iniciatīvām, dzīvescika novērtējumu un klimata un biodaudzveidības aspektiem; 
  • Dalība projektu pārvaldības IT rīku izmantošanas kursos; 
  • Atvērtie pasākumi biedrības esošajiem un potenciālajiem biedriem un brīvprātīgajiem. 

Partneri: biedrība “Baltijas krasti” 

Vairāk par projektu šeit.