Skip to content

Zaļais ceļvedis

Biedrība “Zaļā brīvība” laidusi klajā atjaunoto un papildināto rokasgrāmatu zaļam dzīvesveidam – “Zaļo ceļvedi”.

Zaļais ceļvedis

Biedrība “Zaļā brīvība” laidusi klajā atjaunoto un papildināto rokasgrāmatu zaļam dzīvesveidam – “Zaļo ceļvedi”. Jaunais izdevums aptver visas tēmas, ar ko cilvēki saskaras ikdienā  –  sākot no pārtikas izvēles līdz pat seksam. Grāmata ir uzrakstīta viegli uztveramā veidā, to papildina krāsainas ilustrācijas un tā ir gandrīz 300 lappušu bieza.

Iepriekšējā rokasgrāmata tika izdota gandrīz pirms 10 gadiem – 2008. gadā, tā autori bija Jānis Brizga un Ieva Zālīte. Papildinātā un atjaunotā “Zaļā ceļveža” izdevuma autore ir Liene Brizga – Kalniņa, savukārt ilustrācijas zīmējusi Elza Kārkliņa.

“Kad veidoju atjaunoto “Zaļā ceļveža” izdevumu, pārliecinājos, ka desmit gadu laikā ir notikušas daudz pozitīvas izmaiņas — mūsu kosmētika, tīrīšanas līdzekļi, elektronika kļūst videi draudzīgāki un mazāk toksiski,” stāsta grāmatas autore Liene Brizga – Kalniņa, “Domāju, ka te liels nopelns sabiedrības spiedienam un zaļajam aktīvismam, ko, ceru, ka mūsu ceļvedis turpinās rosināt. Ceļvedis parāda, ka katram ikdienas solim ir ietekme uz vidi, dabu un citiem cilvēkiem, un mūsu ziņā ir izvēlēties, cik zaļš tas būs.”

Grāmatā ir deviņas nodaļas, tās aptver visas tēmas, ar ko cilvēki saskaras savā ikdienas dzīvē – pārtika, transports, apģērbs un rotaslietas, tīrīšanas līdzekļi, kosmētika, elektropreces, energoefektivitāte ēkās, mājoklis un dārzs, sekss un bērni.

“Kopš 2008. gada, kad izdevām pirmo “Zaļo ceļvedi”, daudz kas ir mainījies. Aizvien vairāk cilvēku interesējas par produktu un preču izcelsmi, ir iepazinušies ar “zero waste” konceptu un pat mēģina to īstenot dzīvē, cenšas taupīt resursus un iegādāties Godīgās tirdzniecības produktus. Taču vēl joprojām daudziem ir labi nolūki, taču trūkst gluži praktisku padomu, kā ikdienā “būt zaļam”, “ atzīst biedrības “Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga, “Šajā izdevumā ir apkopota informācija, kas noderēs gan tiem, kas jau daudz ko zina par “zaļajām tēmām” – viņiem tā būs iespēja savas zināšanas papildināt, gan tiem, kas vēl tikai ir ceļā uz videi draudzīgu un sociāli atbildīgu dzīvesveidu”.

Zaļā dzīvesveida rokasgrāmata “Zaļais ceļvedis” ir izdota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Supply Cha!nge” ietvaros. Rokasgrāmata ir izdota uz otrreiz pārstrādāta papīra ar Ziemeļu gulbi sertificētā tipogrāfijā.

Rokasgrāmata ir pieejama “Zaļās brīvības” birojā un tiks izplatīta tās rīkotajos pasākumos.

Sazinies ar mums