Piektdien, 30. jūnijā 16.00 Zaļā brīvība aicina uz interaktīvu diskusiju par ilgtspējīgu attīstību. Diskusija notiks LAPAS teltī. Dienas kārtībā vairāki “cieto riekstu” jautājumi. Kas ir vietējās kopienas un pasaules ilgtspējīga attīstība? Kas ir ANO IAM? Vai IAM varētu būt noderīgi, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni? Kāpēc tie ir kaut kas vairāk nekā kārtējā politiskā dienaskārtība? Kā dažādi mīti par pasaules attīstību mūs attālina no vēlmes līdzdarboties un palīdzēt citiem?  Kā mūsu ikdienas izvēles un rīcība ir saistīta ar pasaules attīstību?

“Cieto riekstu” jautājumu lobīšana palīdzēs diskusijas dalībniekiem veidoties no sabiedrības neredzamajiem pārstāvjiem, kuru viedoklis nav iekļauts, uz pilsoniski līdzatbildīgiem attīstības virzītājspēkiem vietējā kopienā un pasaulē. Interaktīvo diskusiju vadīs globālo stāstu medniece – “Zaļās brīvības” projektā “Mediji attīstībai” iesaistītā TV un radio žurnāliste Sandra Kropa.

Paralēli tirgosim Ganas sieviešu darinātos grozus, kas ir kā globālās partnerības, solidaritātes ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības praktisks piemērs.