Skip to content

Vēstule// Vides konsultatīvā padome aicina atbalstīt ES 2030. gada atjaunīgās enerģijas mērķa paaugstināšanu līdz 45%

Šī gada maijā Eiropas Komisija publicēja RePowerEu plānu atkarības mazināšanai ko Krievijas energoresursiem un zaļās pārkārtošanās paātrināšanai. Lai plānu īstenotu, ir jāveic grozījumi vairākās ES direktīvās, tostarp Atjaunīgās enerģijas direktīvā 2018/2001. Galvenie grozījumi priekšlikumi ietver šādus jautājums:

  • ES kopējā 2030.gada atjaunīgās enerģijas mērķa paaugstināšana līdz 45% (šobrīd mērķis ir  32 %)
  • Atjaunīgo energoresursu projektu atļauju procedūru uzlabošana un piemērotāko teritoriju (“go-to areas”) telpiskā plānošana
  • Saules enerģijas izmantošanas veicināšana uz ēku jumtiem
  • Enerģijas taupīšanas pasākumi

Visām dalībvalstīm ir jāizvērtē grozījumu priekšlikumi nacionālā līmenī un jāsniedz viedoklis, kas tiks ņemts vērā pārrunās līdz grozījumu saskaņošanai Eiropas Parlamentā. Šī gada augustā Ministru kabinets apstirpināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto pozīciju “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti”.

Latvijas valdības pozīcija pauž kritisku nostāju attiecībā uz ES dalībvalstīm saistošu augstāku atjaunīgās enerģijas mērķi, kā arī iebilst pret ES Saules enerģijas stratēģijā paredzēto pienākumu nākamo gadu laikā nodrošināt saules paneļu uzstādīšanu uz sabiedrisko, komercsektora un jaunu dzīvojamo ēku jumtiem. 

Sadarbībā ar Vides konsultatīvo padomi biedrība “Zaļā brīvība” sagatavoja vēstuli, kurā aicina valdību atbalstīt ambiciozāku ES kopējā atjaunīgās enerģijas īpatsvara paaugstināšanu, kā arī pārstrādāt Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, ietverot augstākus saules un vēja enerģijas mērķrādītājus. 

Ar vēsuli var iepazīties šeit.

Kas ir Vides konsultatīvā padome? 

Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

Kādas organizācijas veido Vides konsultatīvo padomi?

Vides konsultatīvajā padomē ir šādas organizācijas: biedrība “Vides Aizsardzības klubs”, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, biedrība “Zero Waste Latvija”, biedrība “Baltijas krasti”, biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, biedrība “Vides fakti”, nodibinājums „Vides Izglītības fonds”, nodibinājums “Teiču dabas fonds”. 

Kādi ir padomes uzdevumi? 

Padomes uzdevums ir sekmēt normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu jautājumos, kas skar vides politiku, kā arī veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *