Skip to content

Vēstule// Jāievieš efektīvi enerģijas taupības pasākumi, lai pārdzīvotu energokrīzi

Šī gada 18.maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu “ES plāns “Energotaupība”, kas ir reakcija uz enerģētisko krīzi, ko pastiprināja Krievijas iebrukums Ukrainā, un attiecīgo nepieciešamību pārtraukt Krievijas gāzes piegādes uz Eiropu. Ir skaidrs, ka šobrīd jānotiek un jau notiek aktīva rīcība energoneatkarības virzienā, paātrinot atjaunīgās enerģijas ražošanas apmērus, kā arī diversificējot gāzes piegādes.

Tomēr paziņojumā ir uzsvērts, ka “Enerģijas taupīšana, t. i., enerģijas patēriņa samazināšana [..] bieži vien var būt lētākais, drošākais un tīrākais veids, kā samazināt mūsu atkarību no fosilo degvielu importa no Krievijas” un aicina dalībvalstis tūlītēji ieviest dažādus pasākumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu pašreizējās krīzes laikā. Dalībvalstīm līdz septembra beigām ir jāatjaunina savi esošie valsts ārkārtas rīcības plāni ar plānotajiem enerģijas pieprasījuma samazināšanas pasākumiem.

“Enerģijas taupīšana, t. i., enerģijas patēriņa samazināšana [..] bieži vien var būt lētākais, drošākais un tīrākais veids, kā samazināt mūsu atkarību no fosilo degvielu importa no Krievijas”

Zaļā brīvība kopā ar Vides konsultatīvo padomi nosūtīja valdībai vēstuli ar aicinājumu, izstrādājot taupības pasākumu plānu, ietvert pienākumus arī privātajam sektoram un pašvaldību iestādēm, lai panāktu enerģijas patēriņa samazinājumu.

Arī citviet Eiropas Savienībā jau tiek īstenoti vai tiek plānoti koordinēti taupības pasākumi. Francijā tiek plānots veikaliem aizliegt atstāt durvis atvērtas, ja telpās darbojas gaisa kondicionieris vai ir ieslēgta apkure, kā arī aizliegt reklāmu izgaismošanu laikā no 1 naktī līdz 6 no rīta. Spānijas valdība ir izdevusi noteikumus, kas nosaka, ka uzņēmumu telpās gaisa kondicionēšana ir ieslēdzama tikai no 27o C un apkure tiek darbināta līdz tiek sasniegta 19o C temperatūra. Valdība arī lika veikaliem uzstādīt automātiskus mehānismus, kas novērstu durvju atstāšanu vaļā, kamēr darbojas apkure, un nodrošināt, lai veikalu fasādes būtu tumšas no pulksten 22. Līdzīgi pasākumi Spānijā jau ir ieviesti attiecībā uz sabiedriskajām ēkām. Vācijā pašvaldības ir aktīvas attiecībā uz taupīšanas pasākumiem – Augsburgā tika lemts par strūklaku izlēgšanu vai to darbības ierobežošanu, Minhene izsludināja “enerģijas bonusu” 100 eiro apmērā mājsaimniecībām, kurām izdosies samazināt gada patēriņu par 20%. Čehijas Tirdzniecības ministrija ir izdevusi enerģijas taupīšanas rokasgrāmatu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, veicot renovāciju, kā arī citus padomus, tostarp par logu aizēnošanu un apgaismojuma izslēgšanu. Tiek gatavotas arī dažas izmaiņas noteikumos, tostarp oficiālās apkures sezonas saīsināšana.

Vēstulē aicinājām apsvērt īstenot sekojošus pasākumus:

  1. Izstrādāt noteikumus, kas ierobežo enerģijas patēriņu tur, kur tas ir relatīvi viegli izdarāms obligātā kārtā publiskajā un stingri rekomendējoši privātajā sektorā (piemēram, reklāmu, fasāžu, skatlogu izgaismošanas ierobežošana, karstā ūdens temperatūras periodiska samazināšana, apkures sezonas saīsināšana vai zemākas optimālās temperatūras noteikšana iekštelpām, tirdzniecības vietās nosakot darbības ierobežojumus siltum- un aukstumapgādei, apgaismošanai).
  2. Īstenot informējošu kampaņu iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem par enerģijas patēriņa ierobežošanas nepieciešamību un praktiskiem padomiem, kā arī ēku nosiltināšanas nepieciešamību, nodrošinot arī bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem ēku un apkures iekārtu energoefektivitātes veicināšanai.
  3. Energo auditu īstenošanas veicināšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  4. Samazināt PVN likmes augstefektīvām apsildes sistēmām. Nodrošināt, ka enerģijas cenas stimulē pāreju uz siltumsūkņu izmantošanu.
  5. Samazināt PVN sevišķi augstas energoefektivitātes elektroiekārtām.
  6. Samazināt PVN likmes ēku renovācijas/nosiltināšanas darbiem un materiāliem[1] .
  7. Enerģētiskās krīzes laikā nodrošināt manuālu satiksmes plūsmas vadību permanento sastrēgumu teritorijās maksimumstundās.
  8. Izstrādāt dzīvojamo ēku automātisko siltummezglu parametru regulēšanas tehnisko instrukciju iedzīvotājiem (rudens, ziemas, pavasara sezonai), un noteikt prasību apsaimniekotājam vismaz 3 reizes apkures sezonā pārregulēt siltummzeglu uzstādījumus atbilstoši instrukcijai.

Kontaktpersona: Lilija Apine, E-pasts: lilija@zalabriviba.lv

[1] Latvijā ir viena no augstākajām PVN likmēm ēku renovācijas/nosiltināšanas darbiem un materiāliem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *