Skip to content

Tirgotāji un organizācijas apņemas:

Piedāvāt tirdzniecībai produktus, kuriem to dzīves cikla laikā ir samazināta ietekme uz vidi, un samazināt atkritumu apjomu savā darbībā

Informēt patērētājus par videi un cilvēkiem draudzīgu dzīvesveidu un atbalstīt iniciatīvas, kas popularizē dzīvesveidu bez atkritumiem

Dalīties pieredzē ar citiem uzņēmējiem un plašāku sabiedrību bezatkritumu uzņēmējdarbības īstenošanā