Skip to content

Pašvaldība apņemas:

Attīstīt pilsētas infrastruktūru un pakalpojumus tā, lai iedzīvotāji un viesi varētu samazināt atkritumu apjomu

Īstenot pārmaiņas pašvaldībā un tās iestādēs, ieviešot bezatkritumu dzīvesveida pamatprincipus

Atbalstīt iedzīvotāju prakses, kopienu iniciatīvas un veicināt pieredzes apmaiņu