Skip to content

Cēsu iedzīvotāji un viesi apņemas:

Samazināt atkritumu apjomu, dodot priekšroku beziepakojuma produktiem

Jaunas lietas iegādāties tikai tad, kad tas tiešām nepieciešams, labot priekšmetus, kad tas iespējams, vai atdot kādam, kuram tas varētu noderēt

Samazināt pārtikas atkritumus, pārdomāti iegādājoties produktus, pareizi uzglabājot tos un gatavojot maltītes tā, lai ēdienu nevajadzētu izmest

Šķirot atkritumus un aicināt to darīt apkārtējos