Skip to content

Vides interešu aizstāvība: tas nav tik grūti, kā izklausās!

Biedrība “Zaļā brīvība” organizēja satikšanos neformālā atmosfērā esošajiem un topošajiem aktīvistiem 3. martā no plkst. 10.00 Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja konferenču zālē, kur apmeklētāji varēja uzzināt par dažādām sabiedrības līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām, kā arī apmainīties ar pieredzi par veiksmīgākajām interešu aizstāvības metodēm, svarīgākajiem “knifiem” un to, kā panākt, lai sabiedrībai būtu lielāka ietekme uz valsts virzību.

Pasākumā bija iespēja arī uzzināt par dažādu Eiropas Savienības fondu ietekmi uz Zaļā kursa ieviešanu Latvijā un to, kādas ir iespējas šo fondu izlietojumu ietekmēt klimatam, videi un bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgā virzienā.

Kad: 03.03.2023 no plkst. 10.00 – 16.00 

Kur: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, Ukrainas neatkarības ielā 1, Rīgā.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki:

  • Papildināja un atsvaidzināja savas zināšanas par sabiedrības līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām Latvijā – prezentācija (Zane Legzdiņa-Joja, Valsts Kanceleja);
  • Dzirdēja pieredzējušu interešu aizstāvju atziņas par labākajām metodēm un veidiem, kā panākt videi, dabai, klimatam un sabiedrībai labvēlīgu iznākumu svarīgos lēmumos valsts un Eiropas Savienības līmenī – Ivetas Kažokas prezentācija, Viestura Ķerus prezentācija  (Iveta Kažoka,  domnīca “Providus”   un Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrība);
  • Dalījās ar savu pieredzi un kopā ar citiem apspriest dažādus interešu aizstāvības gadījumus – gan meklējot efektīvākus veidus, kā ietekmēt rezultātu, gan kopīgi diskutēt par uzlabojumiem sabiedrības līdzdalības praksē Latvijā;

Pasākuma otrajā daļā dalībnieki:

  • Guva ieskatu ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā – prezentācija (Anita Kalniņa, Finanšu ministrija);
  • Guva svaigu pārskatu par dažādos Eiropas Savienības fondos iecerētajām investīcijām, kas skars vidi, klimatu un bioloģisko daudzveidību – prezentācija (Lilija Apine un Valters Kinna, biedrība “Zaļā brīvība”);
  • Uzzināja, kas ir ES fondu uzraudzības komiteja, kā tajā var piedalīties un ietekmēt ES fondu izlietojumu – prezentācija (Lilija Apine, biedrība “Zaļā brīvība”)
  • Baudīja pēcpusdienas tēju un kafiju, tīklojoties nepiespiestā atmosfērā.

Sekojiet līdzi jaunumiem arī Zaļās brīvības sociālājos tīklos InstagramFacebookTikTokLinkedin un tiekamies pasākumos!

Pasākums tika īstenots ar Eiropas Savienības finansēta projekta Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai un Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI) finansēta projekta Pretim klimatneitrālai ES: efektīvs ES fondu pielietojums  atbalstu.

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo biedrības “Zaļā brīvība” uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības, Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) vai Vācijas federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMWK) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA, ne BMWK nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.     

Uzziņām:

valters@zalabriviba.lv

Tel: +371 20043690

Copy of Copy of FB_post_vides_interesu_aizstavibas_gads