Skip to content

Vides interešu aizstāvība

Vai arī Tev rūp, kā Latvijā tiek pieņemti lēmumi, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē vidi, klimatu un bioloģisko daudzveidību? Ja Tava atbilde ir “jā”, tad Tu noteikti gribēsi uzzināt par biedrības “Zaļā brīvība” vides interešu aizstāvības gada aktivitātēm!

Vides interešu aizstāvības gads: zaļā gaisma tikt sadzirdētiem!

Visa 2023. gada garumā piedāvāsim dažādus izglītojošus, iesaistošus un rīcībspēju vairojošus pasākumus par interešu aizstāvību un sabiedrības līdzdalību kopumā, kā arī dažādās ar vidi saistītās nozarēs:

  • Par labākajām metodēm interešu aizstāvībā;
  • Par sabiedrības līdzdalības praksi Latvijā un nepieciešamajiem uzlabojumiem;
  • Par iespējām uzlabot interešu aizstāvības iespējas reģionos;
  • Par publiskā finansējuma izlietojumu un sabiedrības līdzdalību pārejā uz ilgtspējīgu enerģētiku;
  • Par publiskā finansējuma izlietojumu transporta un mobilitātes nozares ceļā uz klimatneitralitāti;
  • Par sabiedrības līdzdalību Eiropas Parlamenta deputātu darbā un citām tēmām!

Par visa gada pasākumiem jau tuvākajā laikā varēsi uzzināt šeit, kā arī sekojot līdzi jaunumiem Zaļās brīvības sociālajos tīklos InstagramFacebookTikTok un Linkedin!

Tuvākie pasākumi

Vides interešu aizstāvības gads

Mēs gribam zināt Tavu viedokli!

Lūdzam Tevi veltīt 15 minūtes sava laika, lai padalītos ar savu pieredzi no reizēm, kad esi izmantojis/-usi jebkādas valsts, pašvaldību vai Eiropas līmeņa sabiedrības līdzdalības iespējas.

Veicam šo aptauju, jo vēlamies labāk saprast stiprās puses, vājās puses, kā arī iespējas un potenciālos uzlabojumus sabiedrības iesaistē valsts, pašvaldību un Eiropas līmeņa lēmumu  pieņemšanā.

Izmantosim šīs aptaujas rezultātus tikai apkopotā vai vispārinātā veidā. Tie kopā ar diskusiju rezultātiem no pasākumu sērijas “Vides interešu aizstāvības gads: zaļā gaisma tikt sadzirdētiem!” tiks izmantoti, lai veidotu ieteikumus sabiedrības iesaistes prakses uzlabošanā Latvijā – gan vides interešu aizstāvībā, gan citās sfērās.

Aptuvenais aptaujas izpildes laiks: 15 minūtes.

Pasākumu cikls Vides interešu aizstāvības gads tiek īstenots ar Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI) projektu Pretim klimatneitrālai ES: efektīvs ES fondu pielietojums un  Vietējā līmeņa enerģētikas pārejas līderi nākamajai paaudzei, kā arī LIFE RegENERate: Reģionu mobilizēšana enerģētikas pārkārtošanai un transformējošiem NEKP un Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) projekta Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai finansiālu atbalstu.

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo biedrības “Zaļā brīvība” uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības, Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) vai Vācijas federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMWK) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA, ne BMWK nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

copy-of-copy-of-fb_post_vides_interesu_aizstavibas_gads-1

Kontakti uzziņām: 
valters@zalabriviba.lv  
+371 20043690

Saistītie jaunumi