Skip to content

Klimata pārmaiņu izglītība visiem!

2015. gada 30. martā biedrība „Zaļā brīvība” uzsāka projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” īstenošanu. Projekta mērķis ir apmācību programmas un mācību materiālu izstrāde, kā arī apmācību organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem. Apmācību programmas dalībnieki tika informēti par dažādiem ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, kā arī par pielāgošanās praktiskajiem risinājumiem Latvijā un citur pasaulē, papildus uzsverot emisiju […]

2015. gada 30. martā biedrība „Zaļā brīvība” uzsāka projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” īstenošanu. Projekta mērķis ir apmācību programmas un mācību materiālu izstrāde, kā arī apmācību organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem.

Apmācību programmas dalībnieki tika informēti par dažādiem ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, kā arī par pielāgošanās praktiskajiem risinājumiem Latvijā un citur pasaulē, papildus uzsverot emisiju samazināšanas iespēju daudzveidību. Projekta ietvaros tika sagatavota mācību grāmata “Klimats un ilgtspējīga attīstība”, kura tiks izmantota apmācībās, to ir iespējams izmantot kā mācību līdzekli vidējās un augstākās izglītības studentiem. Tā ir arī brīvi pieejama ikvienam interesentam internetā. Projekta gaitā tika īstenotas arī vairākas citas aktivitātes.

Projekta rezultāti

PREZENTĀCIJAS

Gunta Kalvāne”Klimata izglītība skolās”

Gunta Kalvāne “Klimata izglītība skolās”

Jānis Zaļoksnis“Klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, izglītība”

Jānis Zaļoksnis “Klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, izglītība”

Jānis Brizga “Oglekļa pēdas nospiedums – klimats un patēriņš”

Jānis Brizga “Oglekļa pēdas nospiedums – klimats un patēriņš”

Māris Kļaviņš “Latvijas klimata pārmaiņu raksturs un ietekme”

Māris Kļaviņš “Latvijas klimata pārmaiņu raksturs un ietekme”

Jānis Zaļoksnis“Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā”

Jānis Zaļoksnis “Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā”

Jānis Zaļoksnis“Ilgtspējīgas attīstības īstenošana”

Jānis Zaļoksnis “Ilgtspējīgas attīstības īstenošana”

Māris Kļaviņš”Latvijas klimats”

Māris Kļaviņš – Latvijas klimats

Džineta Dimante“Zemu emisiju ekonomika – aprites ekonomika”

Džineta Dimante “Zemu emisiju ekonomika – aprites ekonomika”

Kaspars Kalniņš“Emisiju samazināšanas labās prakses piemēri Valmierā”

Kaspars Kalniņš “Emisiju samazināšanas labās prakses piemēri Valmierā”

Ilze Prūse“Latvijas nacionālā klimata politika”

Ilze Prūse “Latvijas nacionālā klimata politika”

VIDEO

Jaunākie raksti par klimata pārmaiņām

2016. gads – vai siltākais?Lasīt Klimata pārmaiņas un koraļļu rifu izzušana Indijas okeānā jau 21. gs. nogalēLasīt 30 klimatam draudzīgi soļiLasīt Parīzes vienošanās ieviešanaLasīt

Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Vides informācijas centru Norvēģijā “GRID-Arendal”. Norvēģijas partnerim ir plaša pieredze ziņojumu un analītisku pārskatu sagatavošanā par tēmām, kas saistītas ar vidi un klimatu, šī pieredze tiks izmantota mācību materiālu sagatavošanā.

Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros (kopējais programmas līdzfinansējums – 166 339 EUR) un tika pabeigts 2016. gada 31. augustā.