Skip to content

Ceļā uz klimatneitrālu Eiropu: finansējums un stimuli pārveidojošam Eiropas Zaļajam kursam un atveseļošanas plānam

CEEWeb, Ekonomikas politikas institūts (BG), Transporta un enerģētikas centrs (CZ), Polijas Zaļais tīkls (PL), Focus Eco Center (RO), Umanotera (SI) un Ilgtspējīgu alternatīvu centrs (SK). Projektu atbalsta Vācijas federālā vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija (BMU). Šī projekta mērķis ir ietekmēt daudzgadu finanšu shēmu (DFS), ti, ES budžetu laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam, […]

CEEWeb, Ekonomikas politikas institūts (BG), Transporta un enerģētikas centrs (CZ), Polijas Zaļais tīkls (PL), Focus Eco Center (RO), Umanotera (SI) un Ilgtspējīgu alternatīvu centrs (SK). Projektu atbalsta Vācijas federālā vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija (BMU). Šī projekta mērķis ir ietekmēt daudzgadu finanšu shēmu (DFS), ti, ES budžetu laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam, kā arī atveseļošanas un noturības mehānismu, sniedzot ieguldījumu politikas procesā, apmainoties viedokļiem, palielinot informētību par ilgtspējīgas daudzgadu finanšu shēmas nepieciešamību, padarīt šo ES budžetu klimatam draudzīgu un izstrādāt mērķtiecīgus ieteikumus ES fondu izmantošanas uzlabošanai.

Kas ir daudzgadu finanšu shēma (DFS) un atveseļošanas un noturības mehānisms (RRF)?

Daudzgadu finanšu shēma ir ES ilgtermiņa budžets, un tas paredz ieguldījumus rīcībpolitikās, kas stiprina Eiropas nākotni. Tas ir viens no vissvarīgākajiem finanšu instrumentiem valstu valdību rokās. Pašlaik tiek izstrādāts nākamais DFS, kas attieksies uz 2021. – 2027. gadiem.

ES Atveseļošanas un noturības mehānismu Eiropas Komisija 2020. gada maijā ierosināja, kā pagaidu atveseļošanas instrumentu, lai palīdzētu novērst koronavīrusa pandēmijas radītos tūlītējos zaudējumus. Šis mehānisms kopumā paredz EUR 672,5 miljardu investīcijas , kas tiks piešķirtas kā dotācijas (390 miljardi eiro) un aizdevumi (360 miljardi eiro). Šīs dotācijas un aizdevumi tiks apvienoti ar nākamo DFS, lai novērstu krīzes sekas un ieguldītu videi draudzīgākā, digitālākā, sociāli atbildīgā un elastīgākā Eiropas ekonomikā.

Kāpēc DFS un RRF ir svarīgi klimatam?

ES ekonomikai kļūstot klimatneitrālai būs nepieciešamas lielas izmaiņas valsts finansējumā un stimulos. Nākamā DFS kopā ar atveseļošanas un noturības mehānismu ir pirmais finanšu instruments, kas ir ES iestāžu rīcībā (tā kopsumma pārsniedz EUR 1000 miljardus), lai veicinātu klimata pasākumus visā blokā. Turklāt DFS 2021. – 2027. gads ir pēdējais investīciju cikls, kas palīdz mainīt klimata pārmaiņu gaitu, un, lai sasniegtu ES 2030. gada klimata mērķus, steidzami nepieciešams panākt būtisku emisiju samazinājumu.

Tādēļ šie fondi ir lieliska iespēja pilsoniskajai sabiedrībai virzīties uz videi draudzīgāku budžetu, mainot veidu, kā dalībvalstis izmanto ES līdzekļus. Iepriekš daudzas valstis ES naudu ir izmantojušas neefektīvi, dažreiz izšķērdīgi un daudzos gadījumos pat atbalstīja videi un klimatam kaitīgus ieguldījumus. Tāpēc ir svarīgi mācīties no pagātnes kļūdām un padarīt šo līdzekļu izlietošanu efektīvāku, palielināt pārredzamību un atbalstīt īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu.

Papildus informācija

ATVESEĻOŠANĀS UN NOTURĪBAS PLĀNS EIROPAI:

  1. daļa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
  2. daļa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part2_v3_en_0.pdf

DFS 2021. – 2027. GADAM UN TĀS SAISTĪBA AR ES 2030. GADA KLIMATA MĒRĶI:

PROBLĒMAS AR PAŠREIZĒJO ES BUDŽETU UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:

PROJEKTU ATBALSTA: