Skip to content

Ilgtspējīgas finanses

Klimata pārmaiņu mazināšanai, energosistēmas transformācijai, pielāgošanās pasākumiem un dabisko ekosistēmu atjaunošanai ir nepieciešamas vērienīgas investīcijas. Daļu no tām veidos publiskais finansējums, taču ar to nepietiks.

Mums jācenšas panākt, lai kapitāla tirgi un finanšu plūsmas kļūst sociāli taisnīgāki un pārstāj veicināt dzīvojamās vides un ekosistēmu degradāciju. 

Klimats un cilvēki

Saistītie jaunumi

Saistītie projekti

Šobrīd saistītu pojektu nav