Skip to content

Energokopienas

Energokopienas ir sadarbības formāts atjaunīgās enerģijas ražošanai un izmantošanai vietējā līmenī, iesaistoties vairākiem dalībniekiem. Lai gan energokopienu vēl nav daudz, tās ir būtisks energosistēmas dalībnieks, kura loma nākotnē pieaugs. Atbalsts energokopienām ir viens no Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķiem. 

ZB_WEB_klimats_un_energija_klimats_un_cilveki

Aktuāli Latvijā

 Kad Latvijā uzsāks darboties pirmās energokopienas? Precīzas atbildes vēl nav. Lai gan pamata normatīvais ietvars stājās spējā 2023. gada 1. janvārī, vēl ir daudz soļu, lai nonāktu pie viegla un pieejama energokopienu veidošanas procesa. Tomēr labā ziņa ir tā, ka energokopienu idejas iegūst arvien lielāku popularitāti sabiedrībā. Cerams, līdz pirmo projektu praktiskai  realizācijai ilgi jāgaida vairs nebūs. 

Energokopienu definīcijas un normatīvais ietvars

ES dalībvalstu situācijas atšķiras, taču kopējo virzību nosaka Atjaunojamās enerģijas direktīvas un Iekšējā elektroenerģijas tirgus direktīvas tiesību normas, kuru veiksmīgai pārņemšanai nacionālā līmenī ir nepieciešami papildinājumi tiesību aktos, kas regulē enerģētikas sektoru. Latvijā energokopienu regulējums tika pieņemts 2022. gada vasarā, veicot grozījumus Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā. 

Energokopienu interešu aizstāvības organizācijas Eiropā

 

Eiropas enerģijas kooperatīvu federācija REScoop apvieno vairāk nekā 1 900 organizācijas. REScoop uztur aktuālo informāciju par sadarbības un politikas iniciatīvām atjaunīgās enerģijas projektu veidošanai. 

 

Eiropas kopienu enerģijas koalīcija pārstāv 40 vides un nozares organizācijas, kas sadarbojas lai atbalstītu energokopienu iniciatīvas pārejā uz 100% atjaunīgo enerģiju.

Energokopienām un aktīvo lietotāju kultūrai veltītas kampaņas, ziņojumus un rekomendācijas izstrādā arī Eiropas vides organizāciju tīkli Climate Action Network Europe, CEE Bankwatch Network un Friends of the Earth Europe

Noderīgi resursi

Eiropas Komisijas resursu un tehniskās palīdzības vietnes:

Eiropas Savienības finansēti pētniecības un inovāciju projekti:

Developing energy communities through informative and collective actions
PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation
Harnessing knowledge for a citizen-led energy transition

Citi ziņojumi un publikācijas:

Eiropas Vides aģentūras ziņojums Energy prosumers and cities

Eiropas Vienotā pētniecības centra ziņojums Energy communities: An overview of energy and social innovation

 

Medijos

Par Baltijas pieredzi un izaicinājumiem energokopienu attīstības veicināšanā. Piedalās biedrības “Zaļā brīvība” eksperte Krista Pētersone. 

Kādu labumu var dot energokopienas? Raidījums, kas tapis ar Zaļās brīvības atbalstu.

Saistītie jaunumi