Skip to content

Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Zaļā brīvība īsteno projektu “Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai”, kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas pašvaldības klimata slodžu novērtēšanā un klimata aspektu integrācijā pašvaldību rīcībpolitikas veidošanā, stiprinot pašvaldību kapacitāti darbam ar klimata jautājumiem un izstrādājot oglekļa pēdas aprēķina metodiku vietējā (pašvaldību) līmeņa klimata slodžu noteikšanai. Projekta rezultāti: Preznetācija par projektu un oglekļa pēdas aprēķiniem […]

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Zaļā brīvība īsteno projektu “Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai”, kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas pašvaldības klimata slodžu novērtēšanā un klimata aspektu integrācijā pašvaldību rīcībpolitikas veidošanā, stiprinot pašvaldību kapacitāti darbam ar klimata jautājumiem un izstrādājot oglekļa pēdas aprēķina metodiku vietējā (pašvaldību) līmeņa klimata slodžu noteikšanai.

Projekta rezultāti:

Preznetācija par projektu un oglekļa pēdas aprēķiniem vietējā līmenī pieejama šeit.

Kopsavilkumu par oglekļa pēdas aprēķina rezultātiem skatīt šeit.