Skip to content

Ja veicinātu vietējās, atjaunīgās enerģijas ilgtspējīgu ražošanu, gāzei atvēlētā nauda paliktu Latvijā un mēs būtu neatkarīgāki un pašpietiekami. Saules un vēja enerģijas tehnoloģijas kļūst aizvien pieejamākas. Latvijā saules enerģijas ražošanai ir ļoti labs potenciāls – saulaino dienu skaits ir lielāks nekā Vācijā! Ja tiktu atbalstīta decentralizēta, sabiedrības virzīta enerģijas ražošana, zaļā enerģija vairs nebūtu tikai oligarhu bizness, kā tas […]

Ja veicinātu vietējās, atjaunīgās enerģijas ilgtspējīgu ražošanu, gāzei atvēlētā nauda paliktu Latvijā un mēs būtu neatkarīgāki un pašpietiekami. Saules un vēja enerģijas tehnoloģijas kļūst aizvien pieejamākas. Latvijā saules enerģijas ražošanai ir ļoti labs potenciāls – saulaino dienu skaits ir lielāks nekā Vācijā! Ja tiktu atbalstīta decentralizēta, sabiedrības virzīta enerģijas ražošana, zaļā enerģija vairs nebūtu tikai oligarhu bizness, kā tas nereti līdz šim ir bijis. Tas veicinātu lielāku naudas apriti vietējā līmenī, lielāku nodarbinātību, pieaugtu valsts neatkarība un drošība, kā arī Latvija patiesi kļūtu par ekoloģiski ilgstpējīgu valsti, uzlabojot gaisa kvalitāti un vides stāvokli.

Atjaunīgā enerģija