Skip to content

Enerģija

Atjaunīgā enerģija, energoefektivitāte un enerģijas pietiekamība ir 3 pamata pīlāri pārejā uz tīrākām, pieejamākām, drošākām un ilgtspējīgākām energosistēmām.

Mūsu darba fokuss ir energopāreja Latvijā: iesaiste politikas veidošanā un plānošanā, sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, sabiedrības līdzdalība un izpētes.

Klimats un enerģija

Atjaunīgā enerģija

[..]

Energoefektivitāte

Enerģijas patēriņa samazināšana bieži vien ir lētākais un videi draudzīgākais veids, kā panākt SEG emisiju samazinājumu. Patēriņa samazinājums sastāv no diviem pīlāriem – pietiekamības un efektivitātes. Pietiekamība nozīmē apzināties zemāko optimālo patēriņa līmeni, pie kura būtu iespējama vides ilgtspēja un vienlaikus arī tiktu nodrošinātas visas mūsu vajadzības laimīgai dzīvei, un attiecīgi samazināt patēriņa apjomu, lai šo līmeni nepārkāptu (tas varētu skart, piemēram, dzīves telpas platību, iekštelpu temperatūru, apģērba iegādes paradumus, ceļojumu biežumu un galamērķus utml.). Savukārt, efektivitāte nozīmē nesamazināt gala patēriņu, bet ietaupīt procesā patērēto enerģiju vai materiālus, ieviešot noteiktus efektivitāti veicinošus pasākumus.

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2030

[..]

*Ieskaties (featured)

Saistītie jaunumi

Saistītie projekti

Šobrīd saistītu pojektu nav