Skip to content

Globālā attīstība

Latvija ir starp turīgākajām pasaules valstīm, un mēs nesam atbildību par to, kā mūsu patēriņa ieradumi ietekmē cilvēkus citās pasaules valstīs. Ilgtspējīga attīstība nav iedomājama bez nabadzības, modernās verdzības izskaušanas. 

Partnerība

Godīgā tirdzniecība

Godīgās tirdzniecības ideja ir cilvēcīgi saistoša un atbalstāma. Mēs lielākoties piekrītam, ka ir vajadzīgs maksāt godīgu atlīdzību ražotājiem trešās pasaules valstīs, kuri pašreizējos tirgus ekonomikas un globālās tirdzniecības apstākļos slīgst nabadzībā, kas veicina pamata cilvēktiesību pārkāpumus lauksaimniecībā un citos ražošanas sektoros. Šķiet tikai loģiski, ka Rietumu cilvēks, kuram cilvēktiesības ir neizsakāmi svarīgas, vēlas tās atbalstīt, arī izvēloties alternatīvu tirdzniecības sistēmu.

Attīstības sadarbība

Dzīvojam globālā pasaulē, tāpēc arī mūsu ikdiena lielā mērā ir saistīta ar vispasaules notikumiem. Attīstības sadarbība ietver atbalsta sniegšanu trūcīgākām valstīm, veicinot to sociālo un ekonomisko izaugsmi un vienlaikus nodrošinot mieru un drošību pasaulē, gan izpratnes veidošanu jebkurā sabiedrībā par to, cik savstarpēji saistīti visi esam un cik būtiski ir risināt globālos jautājumus kopā ar vietējām kopienām.

Materiāli izpratnes veicināšanai

Saistītie jaunumi

Saistītie projekti

Šobrīd saistītu projektu nav