Skip to content

Godīgās tirdzniecības zīme un organizācijas

Lai nodrošinātu caurskatāmu godīgās tirdzniecības prasību izpildi, ir izveidotas vairākas starptautiski atzītas godīgas tirdzniecības sertifikācijas sistēmas. Būtiskākās no tām ir Fairtrade International (agrāk saukta par Fairtrade Labelling Organizations International – FLO) un FairTradeUSA, kurās ir iesaistījušies ražotāju pārstāvji, vairumtirdzniecības uzņēmumi, kā arī nacionālās sertifikācijas organizācijas. Šo sertifikācijas iestāžu izsniegtās zīmes var izmantot ražotāji, kuru darbība atbilst godīgās tirdzniecības […]

Lai nodrošinātu caurskatāmu godīgās tirdzniecības prasību izpildi, ir izveidotas vairākas starptautiski atzītas godīgas tirdzniecības sertifikācijas sistēmas. Būtiskākās no tām ir Fairtrade International (agrāk saukta par Fairtrade Labelling Organizations International – FLO) un FairTradeUSA, kurās ir iesaistījušies ražotāju pārstāvji, vairumtirdzniecības uzņēmumi, kā arī nacionālās sertifikācijas organizācijas. Šo sertifikācijas iestāžu izsniegtās zīmes var izmantot ražotāji, kuru darbība atbilst godīgās tirdzniecības pamatprincipiem (skatīt rāmi).

2002. gadā FLO izveidoja starptautisko Fairtrade sertifikācijas zīmi, kuras mērķis bija Godīgā tirdzniecībā sertificētos produktus padarīt pamanāmākus veikalu plauktos. Šobrīd Fairtrade zīme ir piešķirta desmitiem dažādu produktu. Populārākie no tiem ir rokdarbi, kafija, kakao, cukurs, tēja, banāni, medus, kokvilna, vīns, svaigi augļi, šokolāde, ziedi un zelta. Taču produktu klāsts un apgrozījums ar katru gadu aug. 2011. gada beigās bija reģistrētas 991 Fairtrade sertificētas ražotāju organizācijas 66 jaunattīstības valstīm Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Apmēram 7,5 miljoni cilvēku visā pasaulē patērē Fairtrade sertificētos produktus un to kopējais apgrozījums katru gadu aug, 2012. gadā sasniedzot 4,9 miljardiem EUR. Lielākais godīgās tirdzniecības preču apgrozījums ir Lielbritānijā un ASV, bet godīgās tirdzniecības produkti kļūst arvien populārāki arī pārējā pasaulē un arī pašās jaunattīstības valstīs.

Godīgās tirdzniecības jomā darbojas arī citas organizācijas. Eiropas Godīgās Tirdzniecības Asociācija (European Fair Trade Association – EFTA) ir Eiropas lielākais godīgās tirdzniecības produkcijas importētāju tīkls, kura mērķis ir sniegt labumu zemniekiem un amatniekiem, nevis maksimizēt savu peļņu. Eiropas lielākie godīgās tirdzniecības uzņēmumi ir Oxfam, GEPA un EZA.

Savukārt Pasaules godīgās tirdzniecības organizācija (The World Fair Trade Organization – WFTO) ir organizāciju tīkls, kas sevī ietver vairāk kā 300 godīgās tirdzniecības kooperatīvus, marketinga un tirgus izpētes organizācijas no 70 pasaules valstīm. WFTO meklē jaunus ražotājus un noieta tirgus un mēģina nodrošināt, lai ražotājvalstī, reģionā vai kopienā saglabātu pēc iespējas pilnīgāku ražošanas procesu. Godīgās tirdzniecības organizācija piedāvā arī tehnisko palīdzību, tirgus informāciju, apmācības finansu vadībā un atsauksmes par produkciju.

Godīgās tirdzniecības organizācijas neaprobežojas ar tirdzniecību. Tās dažādām metodēm cenšas uzlabot dzīves apstākļus nabadzības pārņemtajos reģionos, galvenokārt ļaujot vietējiem iedzīvotājiem vienkārši pelnīt ar savu darbu. Tās sadarbojas ar kooperatīviem, kuri nodrošinot drošus un cienīgus darba apstākļus saviem darbiniekiem un sniedz tiem konsultācijas biznesa attīstībai, kā arī nodrošina pieeju izdevīgiem aizdevumiem. Šīs organizācijas paralēli veicina arī veselības aprūpi un vietējās sabiedrības izglītošanu, kas vietējiem bieži vien ir vienīgā iespēja piekļūt medikamentiem un izglītot bērnus. Šis tirdzniecības modelis aicina uzņēmumu peļņu ieguldīt vietējās kopienās, lai ražotājvalstī, reģionā vai kopienā  saglabātu pēc iespējas pilnīgāku ražošanas procesu, tādējādi veicinot nabadzības mazināšanos.

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.