Skip to content

Godīgās tirdzniecības marķējumi

Latvijas iedzīvotājiem jau ir zināms, ka eksistē vairāki ekomarķējumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai produkta ražošanas procesā tiktu ievēroti zināmi nosacījumi. Pie šādiem marķējumiem pieder arī godīgās tirdzniecības (angl. – fair trade) marķējumi, kuru fokusā ir sociāls un ekonomisks taisnīgums. Godīgās tirdzniecības kustības marķējumu standarti uzliek par pienākumu sertificētajām organizācijām nodrošināt, lai viņu darba vidē vai […]

Latvijas iedzīvotājiem jau ir zināms, ka eksistē vairāki ekomarķējumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai produkta ražošanas procesā tiktu ievēroti zināmi nosacījumi. Pie šādiem marķējumiem pieder arī godīgās tirdzniecības (angl. – fair trade) marķējumi, kuru fokusā ir sociāls un ekonomisks taisnīgums. Godīgās tirdzniecības kustības marķējumu standarti uzliek par pienākumu sertificētajām organizācijām nodrošināt, lai viņu darba vidē vai piegādes ķēdē tiktu ievēroti šādi principi:

  1. ražotājs saņem godīgu samaksu par savu preci;
  2. ražošanā ir ievērota demokrātija un sociāla vienlīdzība, tostarp stingri aizliegts bērnu darbs;
  3. tiek stimulēta ražotājorganizāciju ekonomiska izaugsme – lai ražotāji ne tikai saņemtu adekvātu samaksu par savu darbu, bet arī lai iegūtu papildu līdzekļus dzīves apstākļu uzlabošanai;
  4. lai ražošana notiktu saskaņā ar nekaitīgas vides prasībām – fokuss ir vērsts uz agroķīmijas samazinātu lietošanu, kārtīgu atkritumu apsaimniekošanu, augsnes auglības saglabāšanu, ilgtspējīgi izlietotiem ūdens resursiem, kā arī ģenētiski modificētu kultūraugu neizmantošanu.

Šie principi ir kopīgi visām godīgās tirdzniecības sertificēšanas organizācijām, tomēr savā starpā atšķiras organizāciju izvirzītās prasības šo mērķu sasniegšanai. Tās savā starpā atšķiras arī ar sertificējamajiem produktiem vai apgūtajiem reģioniem. Tālāk apkopotas populārākās organizācijas, kas sertificē ražotājus un ļauj tiem izmantot godīgās tirdzniecības marķējumus.

 FLO Fairtrade ir Eiropā pazīstamākā godīgās tirdzniecības sertifikācijas sistēma. Organizācija sertificē dažādus produktus, kuru sastāvdaļas nāk no jaunattīstības valstīm. Visvairāk pārdotie ir tieši pārtikas produkti: kafija, banāni, kakao, tēja, cukurs. Mazāk populāra ir Fairtrade FLO  kokvilna, rokdarbu izstrādājumi, rotaslietas (zelta un sudraba) un ziedi. FLO Fairtrade nosaka katram produktam minimālo cenu, kāda ražotājam (fermerim) jāsaņem no uzpircēja, kā arī prēmijas apjomu. Latvijā šobrīd nopērkams FLO Fairtrade sertificēts cukurs, kafija, tēja, dažādi saldumi u.c. produkti. Vairāk par FLO Fairtrade lasiet šeit.
 UTZ Certified ir dibināta 2003. gadā. Tā šobrīd sertificē tikai kafiju, šokolādi, tēju un rooibos tēju. Sertificētās kakao un kafijas pārdošanas apjomu ziņā tā konkurē ar FLO Fairtrade. Atšķirībā no FLO Fairtrade, UTZ Certified nav noteicis konkrētas minimālās cenas un prēmijas. Par šīm lietām UTZ sistēmā vienojas ražotājs ar uzpircēju.  Latvijā UTZ Certified pagaidām vēl nav izplatīts, taču, ņemot vērā UTZ kafijas tirgus lielo īpatsvaru citur Eiropā, drīz tas visticamāk mainīsies. Vairāk par UTZ Certified lasiet šeit.
 Hand in Hand ir privāta sertifikācijas sistēma, kas sertificē tikai vācu firmas Rapunzel produktus. Hand in Hand marķējums apvieno organiskās lauksaimniecības principus ar godīgās tirdzniecības principiem. Rapunzel šobrīd sadarbojas ar aptuveni 20 partneriem.  Katru gadu Rapunzel un HIH partneri vienojas par produkta minimālo cenu. Arī HIH ražotājiem papildus tiek maksāta prēmija, kas obligāti jāinvestē ekoloģiskos, sociālos projektos zemnieku un laukstrādnieku dzīves uzlabošanai. Latvijā arī pieejami Rapunzel Hand in Handprodukti (šokolāde, kulinārijas preces, žāvēti augļi u. c.), kurus varat meklēt veikalos Biotēka.
 IMO Fair For Life ievēro tos pašus standartus, ko FLO Fairtrade, taču šo sertifikātu var iegūt neatkarīgi no kooperatīva vai ražotnes ģeogrāfiskā novietojuma, valsts ekonomikas vai produkta tipa. Fair For Life sertifikātu pēc būtības var iegūt jebkura kompānija jebkurā valstī, kas ievēro sertifikāta uzstādītos sociālās un atbildības pret vidi standartus. Sertifikācijas sistēma pati nenosaka kopējas minimālās cenas par produktu, minimālo cenu aprēķina katrai situācijai atsevišķi, ņemot vērā reālās ražošanas izmaksas. Latvijā atsevišķi FFL produkti sastopami Biotēkā un kosmētikai Lush. FFL savas sistēmas ietvaros par līdzvērtīgiem atzīst arī citus sertifikātus.
  Pasaules Godīgās tirdzniecības organizācija  (WFTO) ir godīgās tirdzniecības uzņēmumu apvienība, kurai ir sava garantiju sistēma. Apvienībā ir reģistrēti dažādu produktu audzētāji, ražotāji, izplatītāji, eksportētāji, importētāji, vairumtirgotāji un citi uzņēmumi, kas, kā apgalvo WFTO, seko godīgās tirdzniecības principiem visās savās operācijās. WFTO savā sertifikācijā atzīst citas sertifikācijas sistēmas par līdzvērtīgām. Organizācijas, kas reģistrējušās WFTO, darbojas dažādās sfērās un ražo dažādus produktus: pārtiku, kosmētiku, apģērbu u. c. Vairāk meklējiet WFTO mājaslapā.
 Fairwear Foundation ir specializējusies tieši godīgi ražotu apģērbu un audumu sertificēšanā. Sertifikātu var iegūt lieli un mazi ražotāji, izplatītāji, arī rūpnīcas. Fairwear ir definējis savus standartus atbilstoši godīgajai tirdzniecībai, kas ietver darba izvēles brīvību, bērnu darbu neizmantošanu, godīgu samaksu, labus darba apstākļus darbiniekiem u. c. Vairāk informācijas varat atrast Fairwear vietnē.
 Fairphone sākās kā trīs nevalstisku organizāciju veidots kopprojekts ar mērķi informēt sabiedrību par  elektronikā izmantoto izejvielu ieguvi, ar kurām nereti saistīti konflikti. Šobrīd Fairphone funkcionē kā sociālais uzņēmums, kura centrālais šī brīža produkts ir viedtālrunis Fairphone, kuru ražojot tiek ņemts vērā, lai materiālu iegūšanas procesā būtu atbalstītas vietējās ekonomijas, būtu ilgtspējīgs dizains (vērsts uz dzīves cikla pagarināšanu, pārstrādi vai otrreizēju izmantošanu cikla beigās), kā arī tiktu pievērsta uzmanība pienācīga strādnieku atalgojuma un darba apstākļu nodrošināšanai. Dizainu cenšas radīt maksimāli ilgtspējīgu un parocīgu dzīves cikla pagarināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Vairāk lasiet Fairphone vietnē.
 Fair trade Tourism ir iniciatīva, kas koncentrējusies tieši uz godīgām tūrisma praksēm. Pagaidām operē Dienvidāfrikā un pamazām paplašinās. Principi ir līdzīgi kā citās godigās tirdzniecības organizācijās: lai visi tūrisma biznesā iesaistītie saņemtu godīgu daļu no ienākumiem, lai darbinieku viedokļi tiktu uzklausīti un cienīti, lai pakalpojumi būtu uzticami, ilgtspējīgi un pārskatāmi. Vairāk lasiet  Fair trade Travel vietnē.

Drīzumā gaidiet padziļinātu informāciju par lielākajām godīgās tirdzniecības sistēmām!

PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu.