Skip to content

Fairtrade International 5. monitoringa ziņojums: jaunumi un tendences

Ir iznācis plašākās godīgās tirdzniecības organizācijas Fairtrade International piektais monitoringa ziņojums, kas ietver vairāk kā 120 lapas ar datiem, grafikiem un statistiku par Fairtrade Interntional sistēmā reģistrētajiem godīgās tirdzniecības fermeriem un darbniekiem, kā arī sniedz apkopojumus un pieeju citiem tirgus pētījumiem par banānu audzētājiem Kolumbijā, zemniekiem un strādniekiem Malavi, ziedu ražotājiem Ekvadorā, sieviešu lomu piegādes ķēdē un citu informāciju. Vispārējai […]

Ir iznācis plašākās godīgās tirdzniecības organizācijas Fairtrade International piektais monitoringa ziņojums, kas ietver vairāk kā 120 lapas ar datiem, grafikiem un statistiku par Fairtrade Interntional sistēmā reģistrētajiem godīgās tirdzniecības fermeriem un darbniekiem, kā arī sniedz apkopojumus un pieeju citiem tirgus pētījumiem par banānu audzētājiem Kolumbijā, zemniekiem un strādniekiem Malavi, ziedu ražotājiem Ekvadorā, sieviešu lomu piegādes ķēdē un citu informāciju.

Vispārējai skaidrībai jāinformē, ka šis ziņojums atspoguļo tikai datus par Fairtrade International godīgās tirdzniecības sistēmā reģistrētām organizācijām. Fairtrade International ir plašākā godīgās tirdzniecības sistēma, kas būtībā ir atbildīga par starptautisko godīgās tirdzniecības standartu uzturēšanu un aizņem lielāko godīgās tirdzniecības tirgus daļu, tomēr ir arī citas organizācijas un marķējumi, kas arī pārstāv godīgo tirdzniecību, tāpēc nevar uzskatīt, ka šajos datos tiek reprezentēts viss godīgās tirdzniecības tirgus.

Nozīmīga godīgās tirdzniecības daļa ir atbalsts vietējiem ražotājiem, ko Fairtrade International nodrošina caur prēmijām (Fairtrade Premium). Fairtradeprēmija ir summa, kuru produkcijas tālākais izplatītājs maksā ražotājam papildus Fairtrade minimālajai cenai. Fairtrade prēmijas ir paredzētas vietējās kopienas sociālai un ekonomiskajai attīstībai. Ražotāji paši izlemj, kā izlietos šos papildu līdzekļus un informē par to Fairtrade International. Gan Fairtrade minimālo cenu, gan Fairtrade minimālos prēmiju apjomus uzrauga un regulē Fairtrade International. Organizācija savā atskaitē ziņo, ka kopumā tika novērota 41 % liela ienākumu palielināšanās no Fairtrade prēmijām ar vislielāko pieaugumu tieši kafijas pupiņu audzētājiem. Tiek ziņots, ka 80 % no mazu apjomu fermeriem šo naudu ir investējuši savu ražotājorganizāciju stiprināšanā, savukārt lielo plantāciju īpašnieki vairāk ir investējuši šo summu darbinieku un viņu ģimeņu vajadzību apgādāšanā.

„Šis izmaksāto prēmiju pieaugums zemniekiem un strādniekiem ir lieliska iespēja investēt tajā, kas viņiem ir svarīgākais,” uzskata Fairtrade International izpilddirektore Herieta Lemba, „Tā arī ir panākumu atslēga. Kad ražotājiem ir iespēja pašiem izvēlēties, kur ieguldīt savas investīcijas, vadoties pēc viņu prioritātēm, tas nes labumu gan sabiedrībai, gan uzņēmumiem.”

Kopējais Fairtrade International reģistrēto fermeru un strādnieku skaits ir pieaudzis par 15 % līdz 1,4 miljonam, no kuriem aptuveni 61 % nāk no Āfrikas vai Tuvajiem Austrumiem. Īpaši izteikta izaugsme novērota zemnieku un strādnieku skaitā Āzijā un Okeānijā (22 % pieaugums), kaut arī šis reģions ietver vismazāko daļu no Fairtrade reģistrētajiem uzņēmumiem.

Interesantākie fakti:

  • Lielākā daļa no saņemtajām Fairtrade prēmijām periodā no 2011-2012. gadam bija par kafijas (43 %), banānu (19 %), kakao (11 %) un cukura (9 %) ražošanu.
  • Fairtrade produkcijas pārdošana kā proporcija uz kopējās produkcijas fona mazo zemnieku vidū vislielākā ir bijusi banāniem (61 %), cukurniedru cukuram (46 %) un kakao pupiņām (46 %).
  • Savukārt, tēju Fairtrade tirgotāji ir pārdevuši 9 % no kopējā tirgus mazā apjoma zemnieku vidū, kas liecina, ka vēl daudz ir jāstrādā pie pārdošanas apjomu palielināšanas šim produktam.
  • Fairtrade ražotājorganizāciju skaits ir pieaudzis par stabiliem 15 procentiem, ieskaitot jaunas orgnizācijas Jamaikā, Nigērijā un Austrumtimorā – jaunās valstis Fairtrade sistēmā.
  • Sievietes sastāda 23 % no kopējā Fairtrade strādnieku un zemnieku skaita, bet 43 % no visiem strādniekiem plantācijās un uzņēmumos.
  • Septiņi izplatītākie produkti, kurus ražo Fairtrade reģistrēti zemnieki un koorperatīvi, ir banāni, cukurniedru cukurs, kakao pupiņas, kafijas pupiņas, grieztie ziedi un stādāmie augi, kokvilna, tēja.

„Šeit ir pamatīgs datu apjoms tālākai analīzei, momentuzņēmums Fairtrade attīstībā, kas ļauj mums mācīties kā nākotnē mainīties, lai palielinātu Fairtrade pozitīvo iespaidu uz zemniekiem,” piemetināja Herieta Lemba „it īpaši zemā proporcija Fairtrade pārdotās tējas, ņemot vērā tēju ražojošo zemnieku un strādnieku daudzumu, parāda tālāko nepieciešamo attīstības virzienu.”

Fairtrade apmēru un sniegtā labuma monitorings, 5. izdevums ir balstīts uz 1139 Fairtrade ražotājorganizācijām galvenokārt 2011. un 2012. gadu veiktajos auditos. pilnā monitoringa atskaite pieejama Fairtrade International mājaslapā.

Raksta orģinālais avots: Fairtrade.net, 2014. Pieejams fairtrade.net

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.