Skip to content

Aicinām neupurēt vidi un cilvēktiesības cepumu dēļ!

Biedrība “Zaļā brīvība” kopā ar kampaņas SUPPLY CHA!NGE partneriem sākot no šodienas aicina parakstīt petīciju, lai apturētu katastrofālo vides iznīcināšanu un pamatiedzīvotāju tiesību pārkāpumus tajās jaunattīstības valstīs, kas nodrošina produktus Eiropas lielveikalu piegādes ķēdēm. Biedrība “Zaļā brīvība” un pārējie SUPPLY CHA!NGE kampaņas partneri uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāievieš mehānismi, kas ļauj kompānijas saukt pie atbildības […]

Biedrība “Zaļā brīvība” kopā ar kampaņas SUPPLY CHA!NGE partneriem sākot no šodienas aicina parakstīt petīciju, lai apturētu katastrofālo vides iznīcināšanu un pamatiedzīvotāju tiesību pārkāpumus tajās jaunattīstības valstīs, kas nodrošina produktus Eiropas lielveikalu piegādes ķēdēm.

Biedrība “Zaļā brīvība” un pārējie SUPPLY CHA!NGE kampaņas partneri uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāievieš mehānismi, kas ļauj kompānijas saukt pie atbildības par trešajās valstīs izdarītiem pārkāpumiem to piegādes ķēdēs, un šiem mehānismiem ir jābūt juridiski saistošiem, lai tie būtu efektīvi.

Kampaņa SUPPLY CHA!NGE apvieno sabiedriskās organizācijas no visas Eiropas un vairākām jaunattīstības valstīm. Tās galvenais mērķis ir padarīt privāto preču zīmju produktu iegūšanu godīgāku un ilgtspējīgāku. Gandrīz katras Eiropas valsts mazumtirdzniecībā 80 – 90% tirgus kontrolē ne vairāk kā trīs līdz četras lielveikalu ķēdes. Kā zināms, arī Latvijā vairāk nekā puse tirgus pieder “Rimi” un “Maxima”.

Būtiska Eiropas mazumtirgotāju stratēģija ir tā saukto lielveikalu zīmolu jeb privāto preču zīmju produktu (angliski – private labels) ražošana. Tā vietā, lai pirktu un pārdotu neatkarīgu kompāniju produktus, lielveikali arvien biežāk iegūst un pārdod produktus ar savu zīmolu.

SUPPLY CHA!NGE norāda, ka starptautiskajās lielveikalu piegādes ķēdēs, pa kurām lēti lauksaimniecības produkti nonāk no jaunattīstības valstīm līdz Eiropai, sistemātiski tiek pieļauti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un iznīcināta vietējā vide.

Viena no problemātiskākajām ir palmu eļļas piegādes ķēde. Lai ierīkotu eļļas palmu plantācijas, starptautiskās kompānijas Dienvidaustrumu Āzijā iznīcina lietus mežus, kā arī atņem vietējiem iedzīvotājiem to zemi un iztikas avotus. Palmu eļļu ļoti bieži izmanto cepumos un citos našķos, kas lielā vairumā pieejami Eiropas lielveikalu plauktos.

Pētījuma ietvaros SUPPLY CHA!NGE pārstāvji devās uz Indonēziju un tikās ar turienes zemniekiem. Stāsti, ko viņi uzzināja, liecināja par plaša mēroga korupciju un vardarbību. Piemēram, kāds korumpēts vietējās provinces pārvaldnieks pārdeva ciemata iedzīvotājiem piederošu mežu palmu eļļas kompānijai bez iedzīvotāju ziņas. Ciema iedzīvotāji, nerodot atbildi uz netaisnību tiesu sistēmā, nodedzināja palmu eļļas kompānijas ekskavatoru, kas tiek uzskatīts par lietus mežu iznīcināšanas simbolu. Pēc divām nedēļām 200 policistu iebruka ciematā, izdemolējot vietējo mājas. 20 cilvēki tika arestēti un pēcāk pakļauti spīdzināšanai.

“Kopš kompānija pārņēma mūsu zemi, dzīve ir mainījusies. Agrāk mēs varējām dzert ūdeni no avota. Mēs varējām mežā vākt augļus, malku un rotangpalmu, ēst savus dārzeņus. Šodien mums viss ir jāpērk veikalā, pat ūdens,” pētniekiem stāstīja iedzīvotāji.

“Mēs prasām, lai Eiropas Komisija atbalsta jaunu saistošu Apvienoto Nāciju Organizācijas līgumu par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, kas regulētu transnacionālo korporāciju darbību, lai nodrošinātu taisnīgumu pret cilvēkiem globālajos dienvidos,” uzsver viens no pētījuma koordinatoriem Martins Vildenbergs.
Pētījums par palmu eļļu pieejams šeit.

Petīcija: https://you.wemove.eu/campaigns/cepumu
            eu_flag     lram-logo     

Raksts tapis projekta „Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana, kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un tālāk” ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu. Par paustajiem viedokļiem atbildīga tikai un vienīgi biedrības Zaļā brīvība un tie nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības un Ārlietu ministrijas oficiālo nostāju.