Skip to content

Godīgā tirdzniecība

Godīgās tirdzniecības ideja ir cilvēcīgi saistoša un atbalstāma.

Mēs lielākoties piekrītam, ka ir vajadzīgs maksāt godīgu atlīdzību ražotājiem trešās pasaules valstīs, kuri pašreizējos tirgus ekonomikas un globālās tirdzniecības apstākļos slīgst nabadzībā, kas veicina pamata cilvēktiesību pārkāpumus lauksaimniecībā un citos ražošanas sektoros. Šķiet tikai loģiski, ka Rietumu cilvēks, kuram cilvēktiesības ir neizsakāmi svarīgas, vēlas tās atbalstīt, arī izvēloties alternatīvu tirdzniecības sistēmu.

Izzini

Kas ir Godīgā tirdzniecība?

Raksti

Pētījumi

Diskusijas

Prezentācijas un materiāli

Video materiāli

Iesaisties

Izglītības iestādēm

Uzņēmumiem

Publiskajam sektoram

 • Godīgā tirdzniecība un publiskais iepirkums
  Vadlīnijas Godīgās tirdzniecības produktu iekļaušanai publiskajos iepirkumos

Spēles

 • Spēlē spēles un iepazīsti Godīgo tirdzniecību!
  • Spēle “Iepazīsti populārākos godīgās tirdzniecības produktus!” ļauj pārbaudīt zināšanas par to kādi produkti tiek sertificēti ar Godīgās tirdzniecības marķējumiem un no kurienes šie produkti nāk.
   Spēles materiāli:
   Atpazīsti produktus noteikumi
   Kartītes ar produktu nosaukumiem, attēliem un aprakstiem
  • Lomu spēle “Iejūties otra ādā!” piedāvā katram spēlētājam iztēloties, kāda ir ikdiena dažādu jaunattīstības valstīs dzīvojošo un ražošanā iesaistīto ikdiena, ko viņi var vai nevar atļauties, no kā ir vai nav jābaidās. Spēles iznākums ļauj salīdzināt dažādu cilvēku – plantāciju strādnieku un strādnieču, mazo zemnieku, kompāniju vadītāju un citu – pozīcijas.
   Lomu spēles noteikumi
   Lomu apraksti
   Lomu spēles jautājumi
  • Spēlē “Atšķir situācijas!” dalībniekiem pēc dotā apraksta jānosaka, vai tajā ir atspoguļoti Godīgās tirdzniecības apstākļi. Tā ļauj salīdzināt dažādas situācijas un diskutēt par to, kādi ir Godīgās tirdzniecības ieguvumi un kādai ir jābūt godīgai tirdzniecībai.
   Situāciju spēles noteikumi
   Situāciju apraksti
  • Prāta mežģi par Godīgo tirdzniecību: krustvārdu mīkla ar jautājumiem par godīgo tirdzniecību un burtu jūklis, kur jāatrod ar Godīgo tirdzniecību saistīti vārdi.
   Prāta mežģu noteikumi
   Uzdevumi (ar atbildēm)
  • Tiešsaistē spēlējama datorspēle par Godīgo tirdzniecību: http://apix.lt/projects/fairtrade/FairTrade.html
 • Kahoot!