Skip to content

Mediji Attīstībai

Februāris un Eiropas gads attīstībai Zaļo brīvību ir bagātinājis ar vēl vienu Eiropas Komisijas atbalstītu projektu Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development). Šis projekts tiek īstenots, sadarbojoties piecu jauno ES dalībvalstu organizācijām – Mondo un Igaunijas Nacionālā TV un radio korporācija Eesti Rahvusringhääling no Igaunijas, People in Need no Čehijas, Slovākijas Nevalstisko Attīstības Sadarbības Organizāciju Platforma MVRO, Zaļā Brīvība no Latvijas, Eiropas Māja no Lietuvas, un divām […]

Februāris un Eiropas gads attīstībai Zaļo brīvību ir bagātinājis ar vēl vienu Eiropas Komisijas atbalstītu projektu Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development). Šis projekts tiek īstenots, sadarbojoties piecu jauno ES dalībvalstu organizācijām – Mondo un Igaunijas Nacionālā TV un radio korporācija Eesti Rahvusringhääling no Igaunijas, People in Need no Čehijas, Slovākijas Nevalstisko Attīstības Sadarbības Organizāciju Platforma MVROZaļā Brīvība no Latvijas, Eiropas Māja no Lietuvas, un divām organizācijām no vecajām ES dalībvalstīm – Somijas Mediju, komunikācijas un attīstības fonds VIKES un Lielbritānijas un Īrijas aģentūras Afganistānas grupa BAAG. Projekta vadošā organizācija ir Mondo.

Projekts Mediji Attīstībai saturiski ir saistīts ar plašu jautājumu loku: par ES ārējo darbību un Eiropas lomu pasaulē, uz ko balstās Eiropas gads attīstībai (EYD2015), par Eirobarometra aptaujā atspoguļoto ES dalībvalstu attieksmi pret attīstības sadarbību, par globālās attīstības jauno prioritāti – Ilgtspējīgas attīstības mērķu konceptu SDG, u.c.

Projekta mērķis ir ar mediju palīdzību veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī. Trīs gadu garumā projektā organizējam dažādas aktivitātes galvenajām projekta mērķa grupām:

 • mediju pārstāvji tiek iesaistīti mācību un pieredzes apmaiņas aktivitātēs, kas balstīsies uz globālo problēmjautājumu sasaisti ar profesionālo darbību,
 • politikas veidotāji tiek aicināti piedalīties apaļā galda diskusijās un iepazīties ar ziņojumiem par jaunumiem attīstības sadarbības jomā,
 • sabiedrība un jebkurš interesents ar dažādu pasākumu palīdzību tiek informēts par attīstības sadarbību ES un pasaulē.

Projektā organizējam aktivitātes, kas ir kopīgas visām projekta dalībvalstīm:

 • dokumentālo filmu veidotāju mācību seminārs Tallinā (2015.gada 25.-26.marts),
 • rakstošo žurnālistu mācību seminārs Helsinkos (2015.gada 22.-24.aprīlis),
 • politikas veidotāju starptautiskā konferenceFinansējums attīstībai: ES dalībvalstu loma (2015.gada 11.-12.jūnijs),
 • fotografēto un rakstīto stāstu konkurss Cieņpilna dzīve visiem (2015.gada jūnijs – septembris) un izstāde,
 • rakstošo žurnālistu mācību brauciens uz Nigēriju (2015.gada 25.oktobris – 1.novembris).

Organizējam arī valsts mēroga aktivitātes:

 • godīgās tirdzniecības dienas:
 • diskusijas ar politikas veidotājiem par attīstības sadarbību,
 • kampaņas sociālajos medijos Eiropas gada attīstībai tematiskajos mēnešos, iesaistot arī politikas veidotājus,
 • raksti, raidījumi un pielikumi plašsaziņas medijos, mediju pārraudzība, sabiedrības domas aptaujas, u.c.

Zaļās brīvības loma šajā projektā ir sadarboties ar citām ES valstu projekta dalīborganizācijām un projekta mērķu sasniegšanā iesaistīt mediju pārstāvjus, politikas veidotājus, sabiedrību un jebkuru interesentu, lai pilnveidotu Latvijas sabiedrības izpratni par globālajiem problēmjautājumiem, to saikni ar mūsu katra ikdienas dzīvi, un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem.

Projekta aktivitātēm sekojiet arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/.

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #EYD2015 #M4Dproject

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv