Skip to content
Eiropas Parlamenta Vēlēšanas 2024

2024. gads ir ļoti svarīgs Eiropai. ES pilsoņiem būs iespēja ietekmēt ES nākamo piecu gadu politisko ciklu un noteikt Eiropas un Latvijas ilgtermiņa nākotni. Piedalīšanās ES vēlēšanās ir svarīgs pilsoniskās iesaistes veids un mūsu kopīga atbildība, kas nosaka cilvēku likteņus.

Ikdienā mēs neaizdomājamies, cik daudzus cilvēkus skar Eiropas vēlēšanu rezultāti. Eiropas Parlaments pieņem tiesību aktus, kas ietekmē ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvi – par mājokļiem, enerģiju, pārtiku, mobilitāti, preču ražošanu, vidi, dabu, klimatu un citām mūsu dzīves sastāvdaļām.

ES ir būtiska nozīme vides tiesību aktu izstrādē, ilgtspējīgu iniciatīvu veicināšanā un reģiona virzīšanā uz taisnīgāku, sociāli atbildīgāku nākotni. Vienlaikus ar aktuālām globālām problēmām, jo īpaši steidzamo vajadzību risināt klimata, enerģētikas un dabas daudzveidības krīzi, kā arī kara sekas, ES Parlamenta vēlēšanām ir izšķiroša loma tālredzīgai politikai, kas tagad ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Kāpēc balsot 2024. gada vēlēšanās?

 Vēlēšanu rezultāti novedīs pie jauna Eiropas Parlamenta sastāva. Kopā ar ES Padomi, kurā ir ES valstu un valdību ministri, jaunizveidotais Parlaments noteiks Eiropas Komisijas prioritātes un politiku 2024. –2029. gada periodam. Tāpēc vēlēšanas ir iespēja ne tikai panākt, ka Tavu balsi pārstāv Parlamenta deputāts, bet arī veidot ES politiskās prioritātes nākamajiem pieciem gadiem.

Šis gaidāmais piecu gadu cikls ir svarīgāks nekā jebkurš cits ES likumdošanas vēsturē. Saskaņā ar prognozēm šogad, visticamāk tiks pārvēlēti tikai 42 procenti pašreizējo EP deputātu, pārējo parlamentu veidojot pilnīgi jauniem cilvēkiem. Tas paver gan ievērojamas iespējas, gan rada riskus.

Strauji aizveras logs klimata krīzes apturēšanai. Eiropieši un cilvēki visā pasaulē arvien biežāk cieš no tādiem ārkārtējiem laika apstākļiem kā sausums, karstuma viļņi, plūdi un mežu ugunsgrēki.

Tikmēr ekosistēmu sabrukums un dabas daudzveidības zudums turpinās, apdraudot mūsu iztiku un vēl vairāk pastiprinot klimata krīzes ietekmi. Mēs joprojām cīnāmies ar Covid-19 pandēmijas sekām, sekām karam Ukrainā, kā arī dzīves dārdzības krīzi, ko veicina mūsu atkarība no fosilā kurināmā.

Šajos izaicinošajos laikos 2024. gada ES vēlēšanas dod iespēju formulēt saskaņotu atbildi un piedāvā cilvēkiem cerības uz drošāku, taisnīgāku nākotni. Ar pareizām darbībām politiskajiem līderiem ir iespējams uzlabot cilvēku labklājību un drošību visā pasaulē, un palielināt Eiropas autonomiju un noturību.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā un Latvija varēs ievēlēt deviņus pārstāvjus.

Ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības?

Nākamajos piecos gados Eiropas Savienībā par prioritāti ir jāizvirza fundamentāla ekonomikas pārveidošana, lai ātrāk mazinātu mūsu atkarību no fosilā kurināmā un pilnībā izmantotu ieguvumus, ko sniedz veselīgas ekosistēmas. Tas ietver nevienlīdzības novēršanu un to, lai neaizsargātākā sabiedrības daļa, kā arī mazie uzņēmumi neuzņemtos smagāko klimata krīzes novēršanas un dabas saglabāšanas rīcību  slogu. Ilgtspējīga dzīvošana ir jāpadara viegla, pieejama un pievilcīga ikvienam.  

Lai atjaunotu dabu, kā arī novērstu klimata, un enerģētikas krīžu sekas, ir jāturpina un jāuzlabo iesāktais darbs, kas sākās pirms četriem gadiem, kad ES nāca klajā ar Zaļo kursu. Tādēļ Latvijas nevalstisko organizāciju iniciatīva “Zaļais Barometrs”, kuru veido Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules dabas fonds, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un biedrība “Zaļā brīvība”, ir nākusi klajā ar Zaļā Barometra Eiropas Parlamenta vēlēšanu manifestu – galvenajām prioritātēm klimatneitralitātes sasniegšanā, vides un piesārņojuma mazināšanā, kā arī dabas daudzveidības saglabāšanā un atjaunošanā.  

Horizontālās prioritātes

Horizontālās prioritātes

I Atbalstīt esošās ES politikas, kas vērstas uz klimatneitralitātes sasniegšanu, dabas daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu un vides piesārņojuma mazināšanu.
 
II Stiprināt tādu nodokļu politiku, kas veicina “piesārņotājs maksā” principu – nodokļa sloga pārnešanu uz klimatam, dabai un videi vairāk kaitīgiem pakalpojumiem un precēm.
 
III Sekmēt zinātnē balstītas klimata, dabas un vides politikas attīstību, samērojot un sabalansējot šo trīs dimensiju mērķus.
 
IV Veicināt izpratni sabiedrībā par klimata, dabas un vides izaicinājumiem un nepieciešamību pielāgoties, sevišķi fokusējoties uz skolu un studējošo jaunatni.
 
V Ieviešot pārmaiņas klimata, vides un dabas daudzveidības krīžu risināšanai, nevienlīdzības mazināšanu  un atbalstu neaizsargātākajām sabiedrības grupām noteikt par prioritāti.

Manifests ES publiskā finansējuma nākotnei

Publiskajiem ieguldījumiem ir izšķiroša nozīme dažādo krīžu risināšanā, ar kurām mēs  saskaramies.   

Pašreizējās, galvenokārt, uz tehnoloģisko attīstību vērstās rīcības nav pietiekamas, lai nodrošinātu taisnīgu un visus pilsoņus iekļaujošu pāreju uz klimatneitralitāti un labāku dzīvi. Lai mainītu kursu, mums ir vajadzīgas divas lietas: reāla politiskā griba un tādas investīcijas, kas būtu sociāli atbildīgas un videi draudzīgas. 

Biedrība “Zaļā brīvība”, CEE Bankwatch Network, Igaunijas Zaļā kustība un citas Eiropas nevalstiskās organizācijas, kas ir apvienojušās koalīcijā “Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai”, ir nākušas klajā ar prasībām ES publiskā finansējuma nākotnei. Šajā prasību manifestā ierosinātie pasākumi nodrošinās, ka publiskie līdzekļi nonāk tajās vietās un sasniedz tos cilvēkus, kuriem tie visvairāk vajadzīgi. 

Zaļā Barometra Eiropas Parlamenta 2024 vēlēšanu aktivitātes


Latvijas vides organizāciju iniciatīva “Zaļais barometrs” ir veikusi politisko partiju un ilgtspējas pozīcijas izvērtējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Lielākā daļa no Latvijas politiskajām partijām ievēlēšanās gadījumā nesniegs būtisku ieguldījumu vides ilgtspējas politikas stiprināšanā Eiropas Savienības līmenī, proti, nav sagaidāms, ka šīs partijas rūpēsies par klimata pārmaiņu ierobežošanu, dabas daudzveidības saglabāšanu un vides piesārņojuma mazināšanu. Augstāko punktu skaitu šajā izvērtējumā saņēmuši Progresīvie un Latvijas attīstībai. 

 

 

“Zaļais barometrs” skalā no nulles līdz desmit vērtēja deviņas politiskās partijas, kurām saskaņā ar pavasara mēnešu sabiedriskās domas aptaujām ir visreālākās iespējas iekļūt Eiropas Parlamentā – Nacionālo apvienību (NA), Saskaņu, Jauno vienotību (JV), Progresīvos, Latvija Pirmajā vietā (LPV), Stabilitātei, Latvijas Attīstībai (LA), Apvienoto sarakstu (AS) un Zaļo zemnieku savienību (ZZS). Uzzini vairāk Zaļā Barometra tīmekļa vietnē un Facebook lapā.

 404736f0

Sadaļa izveidota ar Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA)  finansēta projekta Pilsoņu observatorija Zaļā kursa finansēšanai atbalstu.

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo tikai Zaļā Barometra uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.