Skip to content

Pilsētas bez atkritumiem+

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” aizsākās 2019. gadā, kad “Zaļā brīvība” kopā Cēsu pašvaldību un The Coca-Cola Foundation atbalstu īstenoja pirmo bezatkritumu pilsētas pilotprojektu Latvijā – “Tīri.Labi. Cēsis. Pilsēta bez atkritumiem”.

2020. gadā iniciatīvai pievienojās arī Salaspils un Līvānu pašvaldības, lai kopā ar iedzīvotājiem, aktīvajām kopienām un uzņēmējiem ieviestu bezatkritumu dzīvesveidu, veicinātu atbildīgāku patēriņu un samazinātu radīto atkritumu daudzumu.

2019. gadā Cēsīs notikušās aktivitātes:

  • Sarunu festivāla LAMPA laikā pašvaldība un uzņēmumi parakstīja apņemšanos ieviest bezatkritumu principus savā ikdienā, savukārt interneta tiešsaistē apņemšanos kuplināja arī citi uzņēmēji un privātpersonas. Diskusijas par bezatkritumu tematu norisinājās arī festivāla ietvaros.
  • Lai apzinātu situāciju pašvaldības iestādēs, to pārstāvji aizpildīja digitālu aptaujas rīku, kas palīdzēja veikt iestādes darba izvērtējumu papīra, ūdens un elektrības izmantošanā, atkritumu apsaimniekošana jautājumos un transporta sfērā. Kapacitātes celšanas nolūkos pašvaldības iestāžu darbiniekiem bija iespēja piedalīties projekta ietvaros organizētos semināros par zaļo iepirkumu, klimata pārmaiņām un patērniecības paternu maiņu, kā arī uzzināt vairāk par minimālistu
  • Sadarbojoties ar 14 Cēsu ēdināšanas uzņēmiem, biedrība apzināja atkritumu apsaimniekošanas problemātiku pilsētas centrā. Intervjās ar uzņēmumu pārstāvjiem izskristalizējās gan to iekšējie izaicinājumu atkritumu jautājumos, gan pašvaldības līmenī risināmas lietas.
  • Sadarbībā ar vietējām kopienām – atsevišķiem aktīvistiem un nevalstiskajām organizācijām – tika īstenoti pasākumi pilsētas iedzīvotājiem. Izzinošas meistarklases, diskusijas un praktiskās darbnīcas – formātu un satura ziņā daudzveidīgie pasākumi pulcēja daudzus Cēsu iemītniekus.
  • Finansiāla atbalsta programma pašvaldības iestādēm un privātiem uzņēmējiem deva iespēju īstenot vides labiekārtošanu novada skolās, iegādāties kopienas ledusskapi, popularizēt bezatkritumu pieeju iepērkoties un organizēt vasaras skolu.

Aktivitātes 2020.-2022. gadā Salaspilī un Līvānos:

  • Abu novadu vadība apņēmās kļūt par bezatkritumu pašvaldībām un pievienoties Tīri.Labi iniciatīvai.
  • Izglītojošas un vides sakopšanas aktivitātes pašvaldībās notikušajos vides mēnešos. Piemēram, tekstila vākšanas akcija Līvānos vai bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas iespējas Salaspils daudzdzīvokļu mājās.
  • Saziņā ar pašvaldību darbiniekiem apzinātas iespējamās pārmaiņas un to ieviešanas soļi atkritumu samazināšanā.
  • Finansiāla atbalsta programma pašvaldības iestādēm un privātajam sektoram vides sakopšanas aktivitātēm, kā arī bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanai.

Plašāks projekta aktivitāšu atspoguļojums atrodams iniciatīvas Facebook lapā @TiriLabi.