Skip to content

Atkritumi un resursi

Radīto atkritumu apjoms pasaulē turpina pieaugt. Atkritumu mazināšana un pāreja uz aprites ekonomiku prasa visu ekonomisko sektoru pārveidi, inovāciju radīšanu, kā arī vietējās kopienas iesaistīšanos virzībā uz dzīvi bez atkritumiem.

zb-img

Pārtika

Pārtikas ražošanā tiek patērēts daudz dabas resursu, un, pārtiku izšķērdējot, mēs atstājam lielu ietekmi uz dabu un cilvēkiem visā pasaulē. Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumiem un pārtikas atkritumu mazināšanas prasmes, “Zaļā brīvība” īsteno iniciatīvas, kas izgaismo likumsakarības starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu visā pārtikas patēriņa ķēdē.

Tekstils

Iespējams, ka liela daļa no mums ikdienā to nepamana, bet modes industrijas saikne ar migrāciju ir redzama gan modes vēsturē, gan mūsdienās. To var pamanīt gan procesā, kā tiek ražots apģērbs, gan modes negatīvajā ietekmē uz vidi, kas veicina migrāciju. Turklāt, šajā industrijā allaž ir bijuši nodarbināti iebraucēji, un imigrantu kopienām joprojām ir liela loma mūsdienu apģērbu ražošanas procesos.

Pilsētas bez atkritumiem+

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” aizsākās 2019. gadā, kad “Zaļā brīvība” kopā Cēsu pašvaldību un The Coca-Cola Foundation atbalstu īstenoja pirmo bezatkritumu pilsētas pilotprojektu Latvijā – “Tīri.Labi. Cēsis. Pilsēta bez atkritumiem”. 2020. gadā iniciatīvai pievienojās arī Salaspils un Līvānu pašvaldības, lai kopā ar iedzīvotājiem, aktīvajām kopienām un uzņēmējiem ieviestu bezatkritumu dzīvesveidu, veicinātu atbildīgāku patēriņu un samazinātu radīto atkritumu daudzumu.

Saistītie jaunumi

Saistītie projekti

Šobrīd saistītu pojektu nav