Skip to content

Atkritumi un resursi

Radīto atkritumu apjoms pasaulē turpina pieaugt. Atkritumu mazināšana un pāreja uz aprites ekonomiku prasa visu ekonomisko sektoru pārveidi, inovāciju radīšanu, kā arī vietējās kopienas iesaistīšanos virzībā uz dzīvi bez atkritumiem.

zb-img

Pārtika

Pārtikas ražošanā tiek patērēts daudz dabas resursu, un, pārtiku izšķērdējot, mēs atstājam lielu ietekmi uz dabu un cilvēkiem visā pasaulē. Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumiem un pārtikas atkritumu mazināšanas prasmes, “Zaļā brīvība” īsteno iniciatīvas, kas izgaismo likumsakarības starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu visā pārtikas patēriņa ķēdē.

Tekstils

Iespējams, ka liela daļa no mums ikdienā to nepamana, bet modes industrijas saikne ar migrāciju ir redzama gan modes vēsturē, gan mūsdienās. To var pamanīt gan procesā, kā tiek ražots apģērbs, gan modes negatīvajā ietekmē uz vidi, kas veicina migrāciju. Turklāt, šajā industrijā allaž ir bijuši nodarbināti iebraucēji, un imigrantu kopienām joprojām ir liela loma mūsdienu apģērbu ražošanas procesos.

Pilsētas bez atkritumiem+

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tika īstenota no 2019. līdz 2023. gadam. Tās virsuzdevums bija stiprināt aktīvo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbību bezatkritumu dzīvesveida ieviešanā novadā. Iniciatīva aizsākās kopā ar Cēsu pašvaldību, kas pirmā pauda apņemšanos ieviest aprites ekonomikas idejas arī novada stratēģiskās attīstības dokumentos. Vēlāk idejai samazināt atkritumu daudzumu novadā pievienojās arī Salaspils un Līvānu pašvaldības. Līdz 2023. gada beigām dažādu “Tīri.Labi” organizēto aktivitāšu – diskusiju, kopienu pasākumu un izglītojošo nodarbību – ietvaros tika ieaistītas arī citas Latvijas pašvaldības.

Iniciatīvu atbalstīja The Coca-Cola Foundation, globālā filantropijas struktūrvienība, kas katru dienu tiecas risināt sociālās un vides problēmas pasaulē. 

Saistītie jaunumi

Saistītie projekti

Šobrīd saistītu pojektu nav