Skip to content

Taisnīgas pārkārtošanās finansējums Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā

Taisnīga pārkārtošanās mehānisms būs būtiska Ilgtspējīgās Eiropas investīciju plāna sastāvdaļa Zaļā kursa īstenošanai. Taisnīga pārkārtošanās jeb just transition primāri skars no fosilā kurināmā ekonomiski visdziļāk atkarīgās teritorijas, īpaši ogļrūpniecības reģionus, taču finansējums būs pieejams visām dalībvalstīm, arī Latvijai.

Skaidrojums par Eiropas Zaļā kursa Investīciju plānu un Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu

Eiropas Komisija 2020. gada 14. janvārī publicēja materiālus par jaunajiem investīciju plāniem 1 triljona EUR apmērā nākamajos 10 gados.

100 miljardi no šīs summas būs saistīti ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kura sauklis ir “neatstāt nevienu aizmugurē”.

Šo finansēšanas mehānismu veidos trīs pamatavoti:

1. Taisnīgas pārkārtošanās fonds kohēzijas politikas ietvaros

7.5 miljardu EUR finansējums būs paredzēts reģioniem ar augstu nodarbinātību ogļu, lignīta, degslānekļa un kūdras ražošanā, kā arī teritorijām ar oglekļa intensīviem ražošanas uzņēmumiem.

Lai noteiktu, kuras teritorijas atbilst fonda nosacījumiem, dalībvalstis izstrādās teritoriālus taisnīgas pārkārtošanās plānus konkrētiem reģioniem.

2. Īpaša taisnīgas pārkārtošanās shēma programmā InvestEU

Daļa no InvestEU finansējuma tiks izmantota taisnīgas pārkārtošana mērķiem, lai paplašinātu jaunu projektu skaitu no fosilā kurināmā atkarīgajos reģionos.

3. Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevuma mehānisms publiskajam sektoram, kurš tiks atbalstīts ar ES budžeta līdzekļiem

EIB aizdevumi publiskajam sektoram ar mērķi veicināt investīcijas reģionos pārejā uz klimatam neitrālu ekonomiku.  Arī šo aizdevumu saņemšanai būs nepieciešami vietējie taisnīgas pārkārtošanas plāni.

EIB ir apņēmusies, sākot ar 2025. gadu 50% no tās aizdevumiem veltīt tikai ar klimata aizsardzību saistītiem mērķiem.

Vairāk informācijas:

Vides organizāciju tīkla CEE Bankwatch Network viedoklis

Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā sagatavotā informācija

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *