Pozīcija: atkritumu sadedzināšana enerģijas ieguvei

Kopsavilkums  Biedrība “Zaļā brīvība” stingri iebilst pret atkritumu sadedzināšanu enerģijas ieguvei, tā vietā atbalstot aprites ekonomiku, kas balstās uz atkritumu apjoma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un kompostēšanu. Mēs uzsveram, ka sadedzināšana kaitē videi un veselībai, rada ievērojamas siltumnīcefekta gāzu emisijas un apdraud ES atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšanu. “Zaļā brīvība” iesaka koncentrēties uz resursu patēriņa samazināšanu, […]

Lasīt vairāk