Ziņojums// Purvu, kūdras ieguves lauku pēc-izmantošanas veidu SEG emisijas un piesaiste

Latvijai ir pieejami 191,6 miljoni eiro no Taisnīgas pārkārtošanās fonda. Pamazām tiek izstrādāti atlases kritēriji un noteikumi investīciju programmām, lai īstenotu Latvijas Teritoriālā taisnīgas pārkārtošanās plānā (turpmāk – Plānā) ietvertos investīciju pasākumus. To starpā 28,7 % no visa kopējā finansējuma ir paredzēti bijušos kūdras ieguves lauku rekultivācijai. Plānā ir ietverti vēlamākie rekultivācijas veidi (apmežošana, ogulāju […]