Kā ES finansētie projekti var veicināt klimatam draudzīgu attīstību? NVO skatījums 

Eiropas Savienība (ES) mobilizē lielus resursus, lai veiktu investīcijas dalībvalstīs un attīstītu dažādus sabiedriskā labuma projektus, izmantojot vairākus fondus, piemēram, Kohēzijas fondus, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, LIFE un Atjaunošanas un noturības fondu. Šie fondi veido finansiālo balstu, kura mērķis ir sasniegt Eiropas ilgtspējīgas attīstības mērķus, ieskaitot klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Šajā ‘klimata pārmaiņu […]