Pozīcija: meža biomasa enerģētikā

Kopsavilkums  Meža biomasas produktu izmantošana enerģētikā ir tiešā veidā atkarīga no īstenotās meža apsaimniekošanas prakses. Meža biomasu centralizētajā siltumapgādē varētu uzskatīt par atjaunīgu un ilgtspējīgu enerģijas avotu, ja šķeldas, granulu un brikešu ražošanā izmantotu tikai sekundāro koksni (kokapstrādes blakusproduktus un no atkritumiem reģenerētu koksni), no primārās koksnes –tikai blakusproduktus, kas nenovēršami rodas, iegūstot augstvērtīgo koksni, […]

Lasīt vairāk