Pozīcija: patēriņa samazināšana un nabadzības izskaušana

Kopsavilkums  Lai atjaunotu planetāro līdzsvaru globālo vides izaicinājumu jomā, neizbēgami ir jāmazina kopējais resursu patēriņš. Vienlaikus pasaulē pastāv dziļa nevienlīdzība, būtiska iedzīvotāju daļa ir pakļauti nabadzībai, arī Latvijā. Pasaules turīgo valstu nevienlīdzības rādītāju salīdzinājums parāda, ka nevienlīdzība ir politiska izvēle, nevis neizbēgamība. Lai patēriņa samazināšanas centieni nepadziļinātu nevienlīdzības plaisu un nepalielinātu nabadzībai un nabadzības riskam […]

Lasīt vairāk