Ražošana un darbs

Francijas klimata asamblejas ieteikumi ražošanas un darba attiecību maiņai Pastāv risinājumi pārejai uz pakāpenisku SEG emisiju samazinājumu. Tomēr pašreizējā kontekstā gan investīciju plūsmas, gan publiskā iepirkuma nosacījumi, gan uzņēmējdarbības un profesionālais ietvars neļauj mums pilnvērtīgi veikt šo uzdevumu. Pāreja uz mazoglekļa sabiedrību nozīmē vispusīgu ražošanas sistēmu un pat biznesa transformāciju. Daudzi uzņēmumi un indivīdi pieredzēs […]

Lasīt vairāk